Graafiseen versioon

Lähettäminen neuro- ja vanhuspsykiatrian poliklinikalle ja osastoille

Neuro- ja vanhuspsykiatrisessa lähetteessä tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

1. Yhteystiedot

 • potilas ja perhe
 • yhteyshenkilö tai lähin omainen
 • lähettävä taho

2. Tutkimukseen tai hoitoon lähettämisen syy tai tutkimuskysymys

 • miksi osastotutkimuksiin, voisiko tutkia tai hoitaa polikliinisesti
 • lähettävän lääkärin arvio kiireellisyydestä

3. Nykytila

 • nykyoireet
 • fyysinen tila ja toimintakyky
 • mahdollinen itsetuhoisuus, psykoottisuus
 • omasta itsestä huolehtiminen
 • ajankohtainen ongelma ja työdiagnoosi
 • ajankohtainen lääkitys ja äskettäin tehdyt lääkemuutokset
 • muut mahdolliset hoitotoimet ja niiden vaikutus tilanteeseen

4. Aiempi ja nykyinen palvelusuunnitelma

 • hoitokontaktit (psykiatrinen ja somaattinen)
 • kotiavut ja kotihoito
 • aiemmat tutkimukset ja hoidot (kopiot MMSE ja CERAD testeistä)

5. Mahdollisuus jatkohoitoon

6. Yhteyshenkilö (hoitoneuvottelut)


Päivitetty 1.10.2014 12:51   Julkaistu 16.4.2010 13:00
Tulosta
Tässä palvelussa myös