Tampereen Biopankki

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Tampereen Biopankki keskittyy erityisesti Tampereen yliopiston ja Taysin tutkimusstrategian mukaisiin tutkimushankkeisiin, joita ovat muun muassa sydän- ja verisuonitautien tutkimus, syöpätutkimus, autoimmuunisairauksien tutkimus sekä lapsuusiän diabeteksen tutkimus. Tavoitteena on tukea sairauksien ennaltaehkäisyyn, potilaiden hoidon vaikuttavuuteen tai sivuvaikutuksiin liittyviä tutkimuksia sekä patologisia löydöksiä hyödyntäviä tutkimuksia.

Tampereen Biopankki kerää ja säilyttää erityisesti oman alueensa potilaiden näytteitä. Näytteitä voidaan kuitenkin hyödyntää terveysalan tutkimus- ja kehitystyössä maailmanlaajuisesti.

Tampereen Biopankin keräämiä näytteitä ja tietoja hyödynnetään erityisesti biolääketieteen, kliinisen ja translationaalisen sekä terveystieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin. Translationaalisella tutkimuksella tarkoitetaan lääkkeiden, hoitomuotojen ja diagnostiikan kehittämistä perustutkimuksesta syntyneistä löydöksistä ja keksinnöistä.

Biopankin toiminta perustuu lakiin. Suomen biopankit toimivat pääasiassa sairaaloissa osana niiden päivittäistä toimintaa. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella toimiva Tampereen Biopankki on saanut Valviralta toimiluvan syksyllä 2015.

Tampereen Biopankin omistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Muut perustajaorganisaatiot Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ovat sopimuksellisesti mukana toiminnassa ja osallistuvat rahoitukseen. Biopankkinäytteet varastoidaan Tampereella.

Suomen biopankit muodostavat kansallisen biopankkiverkoston (BBMRI), jonka toiminnassa myös Tampereen Biopankki on mukana. Verkoston kautta kertyvä näyteaineisto yhdistettynä suomalaisiin rekisteritietoihin on herättänyt tutkijoiden kiinnostusta myös kansainvälisellä tasolla.

Yhteystiedot

Biopankin toimisto 03 311 65205

Vastuuhenkilö

Johtaja Johanna Mäkelä 

Asiantuntijat

Kehityspäällikkö Kimmo Savinainen
Projektikoordinaattori (IT-asiat) Eeva Kangasniemi
Tietojärjestelmävastaava Hanna-Leena Norokorpi 
Tutkimuskoordinaattori Kaarina Väätäjä
Tutkija Satu Luhtala
Laboratoriohoitaja Marja Kuosmanen
Laboratoriohoitaja Maiju Junno
Tutkimushoitaja Paula Nurmi
Tutkimussihteeri Pirjo Pääkkönen