Julkaistu 4.3.2019

Taysin aikuispsykiatrian rakennuksesta tulee avara ja monimuotoinen

Taysin aikuispsykiatrian uudisrakennuksesta tulee avara ja monimuotoinen. Rakennus sijoittuu Tays Keskussairaalan alueelle, lähelle Arvo Ylpön katua ja Kaupin metsää.

Aikuispsykiatrian rakennuksen havainnekuva ilmasta

Taysin uudesta aikuispsykiatrin rakennuksesta tulee nelikerroksinen, mittakaavaltaan ihmisläheinen ratkaisu, joka avautuu luontonäkymin eri suuntiin. Rakennus muodostuu osastosiivistä ja niitä yhdistävästä sisäpihaa kiertävästä sisäkadusta, joka sitoo eri toimintoja yhteen. Rakennus sijaitsee rinteessä, mikä mahdollistaa, että rakennuksen pääsisäänkäynti on katutasossa, mutta toisessa kerroksessa.

Rakennukseen sijoittuvat mm. aikuispsykiatrian osastot, poliklinikat, monitoimitiloja, henkilökunnan työtilat sekä pysäköintitilaa. Sairaansijoja on yhteensä 184.

Suurin osa potilashuoneista on yhden hengen huoneita. Oman tilan on todettu rauhoittavan potilasta ja samalla osaston ilmapiiriä.  Yhden hengen huoneissa voidaan myös tehdä hoidollisia tapahtumia ilman siirtymistä erillisiin tiloihin.

Suurinta osa psykiatrisista potilaista hoidetaan avohoidossa. Osastolla olevien potilaiden keskimääräinen hoitoaika on 25 vrk. Osastohoidon aikana on tärkeää mahdollistaa ulkoilu. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen kannanoton mukaan potilaille tulee järjestää mahdollisuus tunnin ulkoiluun vuorokaudessa potilaan voinnin mukaan.

- Useamman osaston sijaitessa maantasolla potilaiden mahdollisuus rajattuun itsenäiseen ulkoiluun on helppo toteuttaa.  Rajattua ulkoilua tarvitsevat esim. oikeuspsykiatrian osastot, muistisairaiden osasto sekä tehostetun psykoosihoidon osastot.  Osastoilla, jotka sijaitsevat kerroksissa, on iso katettu terassi ulkoilun mahdollistamiseksi itsenäisesti, kuvaa toiminnallinen projektipäällikkö Hannu Hunnakko.

Rakennuksen muoto mahdollistaa helpon havainnoinnin ja henkilökunnan nopean liikkumisen, millä lisätään toiminnan turvallisuutta sekä synergiaa henkilökunnan välillä.   

Rakennuksen suunnittelussa on kuultu henkilökunnan ohella potilas- ja omaisjärjestöjen edustajia. Suunnitteluryhmissä on mukana myös kokemusasiantuntijaedustus. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Aihio Arkkitehdit Oy yhteistyössä C.F. Møller Architectsin kanssa.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan keväällä 2020, ja tavoitteena on saada uudet tilat käyttöön vuonna 2023. Pinta-ala tulee olemaan noin 29 000 brm2.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on toistaiseksi tehnyt päätöksen sijainnista ja julkisivusta. Myöhemmin kevään aikana käsitellään hankesuunnitelma ja sen perusteella tehtävä investointipäätös.