Julkaistu 14.3.2016

Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutus jatkuu Valkeakosken sairaalassa

Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden (AVH) kuntoutuksen järjestämisestä selvitettiin Pirkanmaalla viime syksynä. Alueen tilaajien ja tuottajien kesken on haettu yhteisymmärrystä siitä, miten kuntoutus tulisi jatkossa organisoida. Nyt aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoidosta on valmistunut loppuraportti. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsitteli asiaa maanantain kokouksessaan ja merkitsi sen tiedoksi.

Loppuraportissa suositellaan, että

  • Intensiivikuntoutusosastoille tulisi Pirkanmaan ohjata vähintään kaksinkertainen määrä AVH -potilaita suhteessa nykytilaan
  • Arvio kuntoutustarpeesta tulee tehdä kuntoutukseen erikoistuneiden lääkäreiden ja tarvittaessa moniammatillisen tiimin toimesta
  • Kuntien terveyskeskusten vuodeosastojen sairaansijamäärätarpeet ja osastojen profiilit tulisi tarkastella maakunnallisella tasolla
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella tulisi olla kolme 15-20-paikkaista intensiivikuntoutusosastoa AVH -potilaille.

Sairaanhoitopiirin valtuusto totesi ponnessaan, että se kiinnittää huomiota raportin antamiin suosituksiin ja toteaa, että Pirkanmaalla on jatkossakin tarve kehittää ja laajentaa AVH-potilaiden tasalaatuista intensiivikuntoutusta. Valtuusto edellyttää seurantaraporttia jouluun 2016 kokoukseensa.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti helmikuussa tehdyn selvityksen perusteella, että Valkeakosken sairaalan AVH-yksikkö voi jatkaa toimintaansa toistaiseksi sekä tiivistää yhteistyötä ja potilaan kuntoutuksen suunnittelua peruspalvelujen kanssa. Lisäksi hallitus päätti, että parhaillaan käynnissä olevassa Pirkanmaan erikoissairaanhoidon selvitystyössä hyödynnetään AVH-selvitystä neurologian ja kuntoutuksen organisoinnin suunnittelussa.

Intensiivikuntoutusta neljässä paikassa

Moniammatillista intensiivikuntoutusta tarjotaan aivoverenkiertohäiriöpotilaille Pirkanmaalla Valkeakosken sairaalassa, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, Hatanpään sairaalassa ja Tammenlehväkeskuksessa.

Sairaanhoitopiirin alueella intensiivikuntoutusosastoille ohjautuu vain noin 15 prosenttia AVH -potilaista, kun tutkimusten ja asiantuntija-arvioiden mukaan intensiivikuntoutuksesta hyötyisi noin 40 prosenttia potilaista. Potilaiden ohjautuminen osastokuntoutukseen on kiinni enemmän kotikunnasta kuin hoidon tarpeesta.

Aivoverenkiertohäiriöihin kuuluvat aivoinfarktit sekä aivoverenvuodot. Aivoverenkiertohäiriöt ovat merkittävä kansanterveydellinen ja –taloudellinen ongelma. Onnistuneella intensiivikuntoutuksella voidaan parhaillaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Tutkimusten perusteella 40 prosenttia AVH-potilaista tarvitsee moniammatillista intensiivikuntoutusta ja hyötyy siitä.