Julkaistu 8.8.2022

Aluehallitus esittää Pirkanmaan pelastusjohtajaksi Mika Kontiota


Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että Pirkanmaan pelastusjohtajaksi valittaisiin Mika Kontio. Varasijalle esitetään valittavaksi Teemu-Taavetti Toivonen.

Pelastusjohtajan virka oli julkisessa haussa 12.5. – 9.6.2022. Virkaa haki määräajassa 19 henkilöä, joista 18 täytti kelpoisuusehdot. Hakijoista haastateltiin kahdeksan henkilöä. Kaksi hakijaa lähetettiin soveltuvuusarviointiin.

Viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus ja riittävä kokemus vaativista johtamistehtävistä sekä pelastuslain ja pelastustoimesta annetun asetuksen mukainen kelpoisuus.

Pelastusjohtaja valitaan Pirkanmaan aluevaltuustossa 16.8.2022.

Aluehallitus perusti sote-vastuualuejohtajien virkoja

Hyvinvointialueen on perustettava kaikki virat aluehallituksessa, vaikka henkilöstö siirtyisi virkoihin luovuttavista organisaatioista eikä virkojen kokonaismäärä kasvaisi.

Hyvinvointialueen aluehallitus perusti maanantaina virkoja, joista suurin osa on sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueen vastuualuejohtajan tasoisia johtamistehtäviä. Aluehallitus perusti vastaanottopalveluiden johtajan, mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtajan, avokuntoutuksen johtajan, ylihammaslääkärien, sosiaalityön johtajien, ylilääkärien, erikoislääkärien, palvelujohtajien sekä vammaispalvelujohtajien ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtajan virat.

Ylilääkärin virkaa tarvitaan muun muassa sairaalapalveluissa lähisairaaloiden johtamiseen sekä kampussairaaloiden ja kotisairaalapalvelujen johtamiseen. Palvelujohtajat sijoittuvat puolestaan erityisesti vanhuspalvelujen sekä lasten ja nuorten palvelujen eri vastuualueiden johtajiksi. Ylihammaslääkärit johtavat suun terveydenhuollon eri vastuualueita.

Lisäksi aluehallitus perusti kuusi lakimiehen virkaa sekä johtavan lakimiehen, hallintolakimiehen ja hankintalakimiehen virat. Kaikkiin maanantaina perustettuihin virkoihin määriteltiin myös kelpoisuusehdot.

Perustettuihin virkoihin voidaan siirtää suoraan luovuttavan organisaation vastaavassa tehtävässä toimiva viranhaltija, tai virka voidaan laittaa haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn tai julistaa tarvittaessa julkisesti haettavaksi. 

Esittelijä poisti listalta oikaisuvaatimusasian, joka koski henkilöstöjohtajan viran täyttöä ja vaatii vielä jatkovalmistelua. Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.