Julkaistu 5.1.2022

Aluevaaleissa on kyse palveluista 

Suomessa käydään tammikuussa 2022 ensimmäistä kertaa aluevaalit. Mitä aluevaaleissa valittu aluevaltuusto oikein tekee ja millaisista asioista se tulee päättämään? Mitä tapahtuu aluevaalien jälkeen? Kuka päättää siitä, millaisia palveluita meillä on jatkossa käytettävissämme? 

Aluevaltuuston tehtävänä on aluksi säilyttää olemassa olevat rakenteet palveluissa ja sen jälkeen kehittää niitä. Valtuutetut edustavat koko hyvinvointialuetta, joten yksittäisen kunnan tai kunnan alueella toimivan terveysaseman asiaa ei voida yksittäisenä toimintana tarkastella. 

– Aluevaalit ovat merkitykselliset. Vaaleissa on kyse kaikille tärkeistä palveluista ja niiden järjestämisestä jatkossa. On tärkeää, että nyt valittava aluevaltuusto edustaa Pirkanmaan maakunnan väestöä. Aluevaltuusto valitaan joka tapauksessa eli äänestämättä jättäminen ei ole kannanotto tälle uudistukselle, muistuttaa Pirkanmaan hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Alasentie.  

– Sote-asiat koskettavat kaikkia ja vaikuttavat melkein kaikkien arkeen. Aluevaalit ovat lähipalveluiden kannalta merkityksellisimmät vaalit, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen muutosjohtaja Jaakko Herrala

Pelastuslaitos on jo toiminut maakunnallisena toimijana. Jatkossa aluevaltuusto päättää myös pelastustoimen palvelutasosta.  

– Nähtävillä on, että pelastustoimen osalta palveluverkkoa ei olla supistamassa. Päinvastoin, nyt keskustellaan siitä, onko pelastuslaitoksen palveluverkko riittävän laaja, kertoo Alasentie. 

Aluevaltuutetun rooli 

Aluevaltuutettu edustaa Pirkanmaata eikä omaa kotikuntaansa. Aluevaaleissa kuntarajat poistuvat ja hyvinvointialueella asioita tarkastellaan koko maakunnan tasolla. 

– Aluevaltuutetun pitää osata nousta vähän kuin lintuperspektiiviin kuntatasolta ja tarkastella isoa kokonaisuutta. Toisaalta ei ole pahitteeksi tuntea oman kunnan tai seutukunnan erityispiirteitä, koska Pirkanmaalla on erilaisia olosuhteita paikasta riippuen, miettii Herrala.  

Aluevaltuusto päättää siitä, miten yli 2 miljardin budjetti käytetään Pirkanmaalla. Lainsäädäntö ja valtion ohjaus määrittelevät sen, mitä palveluita pitää olla. Aluevaltuusto päättää, miten asiat käytännössä toteutetaan Pirkanmaalla.  

 – Koska kyse on uudesta organisaatiosta, aluevaltuusto joutuu päättämään ja miettimään kaikki perusasiat ensimmäistä kertaa. Palveluverkko on yksi asia, mutta päätettäviä asioita ovat esimerkiksi hoivaan pääsy ja hoitokriteerit sekä asiakasmaksut. Aluevaltuusto päättää meidän kaikkien kannalta isoista asioista, kertoo Alasentie. 

– Aluevaltuustolla on erittäin tärkeä työ turvata palvelujärjestelmä, ettei vuoden 2023 vaihtuessa tule notkahdusta. Silloin on oltava toimivat tietojärjestelmät, jotta esimerkiksi asiakas pääsee tarvittavien palveluiden piiriin, henkilöstön palkat maksetaan ajallaan, potilastiedot ovat saatavilla ja sosiaalihuoltolain mukaiset etuudet maksetaan. Eli asukkaille ei saisi tulla mitään katkosta palveluissa, vaikka toiminnon siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle, toteaa Herrala. 

Betonia vai palveluita? 

 Tavoitteena ei ole se, että Pirkanmaalla on joka puolella täysin samanlaisia sote-keskuksia. Tavoite on, että hyvinvointialueen palvelut ovat ihmisten näköisiä ja vastaavat heidän tarpeitaan.  

– Hyvinvointi ei ole vain sairauksia tai sosiaalihuoltoon liittyviä asioita. Se on kulttuuria, ympäristörakentamista, työllisyyttä, meidän tavallista arkeamme. Aluevaltuutetun tulee tunnistaa yhteiskunnallisia ilmiöitä. On huomattava asiat, joilla hyvinvointia voidaan lisätä. Eli kyse on muustakin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastusalan palveluista. Tämä tarkoittaa urheilutermein sitä, että nyt siirrytään päätöksenteossa maakuntasarjaan. Nyt on kyse isoista asioista ja kokonaisuuksista, toteaa Herrala.  

– Palveluverkko on aika pieni kysymys tässä isossa kokonaisuudessa, vaikka se on ollut yksi kiinnostavimmista aiheista julkisessa keskustelussa. Keskittäminen ei ole ainoa vaihtoehto ja palveluja tarjoava organisaatio voi liikutella palveluita tarvittaessa. Uudistus ei tuo lisää rahaa eikä toisaalta tuhoa palveluita. Tiettyjä asioita ryhmitellään ja organisoidaan uudelleen ja näiden miettiminen on uuden aluevaltuuston tehtävä, miettii Alasentie. 

– Keskusteluiden keskiössä on tosiaan ollut se, onko jokaisessa kylässä jatkossa terveyskeskus. Hyvinvointialue vuokraa kaikki sote-kiinteistöt kolmeksi vuodeksi. Aluevaltuuston tehtäväksi jää sitten miettiä, miten tätä palveluverkkoa kehitetään. Myös liikkuvat palvelut ja digitalisaatio ovat päätettävien asioiden listalla. Asukkaisen tarpeisiin ei vastata vain sillä, että säilytämme betonirakenteet, pitää olla tarkoituksenmukaisia palveluita saatavilla oikea-aikaisesti laatua unohtamatta, sanoo Herrala. 

– On hyväksyttävä, ettei hyvinvointialue ole valmis vuoden 2023 alussa, koska valmistelun aikataulu on niin tiukka. Palvelut jatkuvat siksi sellaisenaan kuin ne ovat, mutta toki hallinnolliseen rakenteeseen tulee paljon uutta. Tai oikeastaan se muodostetaan kokonaan uudelleen, toteaa Alasentie.  

Miksi nämä aluevaalit ovat niin tärkeät? Miksi jokaisen pitäisi nyt käyttää äänioikeuttaan ja valita tarkkaan, kenelle äänensä antaa? Tähän Herralalla on selkeä vastaus. 

– Nyt vaikutat suoraan siihen, miten saat tulevaisuudessa palvelut. Valitse sellainen aluevaaliehdokas, joka katsoo Pirkanmaata kokonaisuutena ja huomioi alueelliset erot.