Julkaistu 7.5.2021

Animoidut 3D-videot auttavat potilasta ymmärtämään, miten leikkaus tehdään

Vastaanotolla potilaalle annetaan ohjeet suullisesti ja mahdollisesti näytetään toimenpiteeseen liittyviä kuvia. Potilas saa yhdellä kertaa paljon informaatiota, ja sitä voi olla vaikea omaksua kerralla. Nyt ohjeistusta rikastetaan havainnollistavien 3D-videoiden avulla.

Taysin potilasohjeet on entistä helpompi sisäistää, kun ohjeisiin liitetään animoituja 3D-videoita. Videoilla havainnollistetaan yleisimpiä erikoissairaanhoidon operaatioita kuten vaikkapa kaihileikkaus, kitarisan poisto, rannekanavan hermopinteen vapautusleikkaus sekä kaularankaleikkaus. 

Videoita on tällä hetkellä 23 eri toimenpiteestä. Yksi videoa hyödyntävistä yksiköistä on neurokirurgia. He tulevat liittämään kaularankaleikkausvideon syksyllä käyttöön otettavaan TaysPolku-mobiilipalveluun. 

-Kaularankaleikkauspotilaat ovat suuri potilasryhmä, noin 350-400 potilasta vuodessa. Syksyllä alamme tarjota heille mobiilipalveluja TaysPolku-sovelluksessa, ja tämä video tulee olemaan yksi osa sitä digipalvelukokonaisuutta, kertoo neurokirurgian hallinnollinen ylilääkäri Antti Ronkainen.

-Ohjeet ja videot on nivottu asiakkaan hoitopolkuun ja ne näkyvät kohdistetusti vain kyseiseen operaatioon tuleville, kertoo vastuualuejohtaja, erikoislääkäri Tero Niskakangas.

Videot lisäävät ymmärrystä ja hälventävät pelkoa

Vastaanotolla potilaalle annetaan ohjeet suullisesti ja mahdollisesti näytetään toimenpiteeseen liittyviä kuvia. Potilas saa yhdellä kertaa paljon informaatiota, ja sitä voi olla vaikea omaksua kerralla. Videoiden avulla on mahdollista lisätä potilaiden ymmärrystä tulevasta tai jo tehdystä toimenpiteestä. Videoon voi tutustua rauhassa omalla ajalla ja läheisten kanssa.

-Lääkärit voivat puhua erilaisin sanakääntein, mutta videolla informaatio on aina samanlainen, kertoo Ronkainen.

Videoiden pituus on 2-4 minuuttia operaatiosta riippuen.

-Vaikka videot ovat yksinkertaistuksia, niihin on saatu kaikki oleellinen. Ne tukevat hyvin sitä informaatiota, minkä annamme vastaanotolla. Ja operaation havainnollistaminen voi hälventää myös potilaan mahdollisia pelkoja, hän jatkaa.

Video tulevat olemaan osa OmaTaysiin avattavaa uutta TaysPolku-verkkopoliklinikkaa. TaysPolusta asiakas näkee hoitoonsa liittyvät ajanvaraukset ja kyselyt, saa hoitoon liittyviä muistutuksia ja voi lähettää kiireettömiä viestejä hoitohenkilökunnalle. TaysPolku otetaan käyttöön vaiheittain, ja ensimmäiset yksiköt tarjoavat palvelua asiakkailleen jo tämän kevään aikana.