Julkaistu 3.5.2021

Arviointikertomus 2020: Koronasta huolimatta potilaat tyytyväisiä ja sairauspoissaolot vähenivät

Korona heijastuu monin tavoin viime vuodelta valmistuneeseen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Korona hankaloitti muun muassa Taysin potilaiden hoitoon pääsyä, taloudenpitoa ja henkilöstön täydennyskoulutusta. Vertailtavuus edellisvuoteen on haasteellista juuri koronan vuoksi.

Arviointikertomuksen mukaan Taysin potilaiden ja läheisten tyytyväisyys saatuun palveluun oli poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta pääosin kuitenkin hyvällä tasolla. Palvelukokemusmittarilla arvioitavasta tavoitteesta jäi ainoastaan psykiatrian toimialue 5, jonka kohdalla alhaisempien arvosanojen syynä lienee osin toiminnan luonne. Edellisvuoteen verrattuna tulostaan paransivat viime vuonna muun muassa sisätaudeista koostuva toimialue 1 ja Hatanpään toimialue.

Hoitoon pääsi kiireellisissä tapauksissa Taysissa paremmin kuin edellisvuonna, vaikka asetettua tavoitetta ei lopulta saavutettukaan. Suhteellisen hyvä tulos johtunee kokonaiskysynnän laskusta. Toimialueista parhaaseen lukemaan ylsivät toimialueet 4 ja 1. Heikomman tuloksen tekivät toimialue 3 ja psykiatrian toimialue 5.

Kiireettömän hoidon määräaikatavoitteet saavutettiin usealla toimialueella, vaikka Taysin tasolla tavoitteesta jäätiinkin. Vastuualueista lastentautien vastuualueen tilanne näyttää heikolta. Myös psykiatrian toimialueen tilanne heikkeni vuoteen 2019 verrattuna. Positiivista kehitystä nähtiin Hatanpäällä geriatrian ja yleislääketieteen vastuualueella. Vaikka tavoitetta ei saavutettu, oli yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden määrä Taysissa pienin muihin yliopistosairaaloihin verrattuna.

Turvallisuuskuva heikentyi, sairauspoissaolot vähenivät

Henkilöstön turvallisuuskuva -mittarin avulla mitataan henkilöstön näkemykseen perustuen välillisesti potilashoidon laatua. Turvallisuuskulttuuri-indeksi on laskenut kolmen viime vuoden ajan. Erityisen huolestuttavaa kehitys on psykiatriassa ja toimialueella, erityisesti tehohoidon vastuualueella. Osa heikosta tuloksesta johtuu koronapandemian aiheuttamasta kuormituksesta. Tarkastuslautakunta toteaa, että on tärkeää, että toimialuejohto ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin niillä vastuualueilla, joiden tulokset ovat heikentyneet eniten.

Koronaepidemiasta huolimatta tai sen vuoksi sekä henkilöstön sairauspoissaolokerrat että sairauspoissaolopäivät ovat Taysissa kehittyneet myönteisesti. Kehitysvammahuollon toimialueella sairauspoissaolopäivät vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 17 prosenttia. Psykiatrian toimialueella lyhyet poissaolokerrat per laskennallinen vakanssi vähenivät 22 prosentilla.