Julkaistu 10.6.2019

Arviointikertomus: Palvelukokemus ja investointibudjetti toteutuivat parhaiten

Sairaanhoitopiiri saavutti vuonna 2018 valtuuston asettamat sitovat tavoitteet joko hyvin tai tyydyttävästi lukuun ottamatta kiireelliseen hoitoon pääsyä. Parhaiten onnistuttiin asiakkaiden palvelukokemuksessa ja investointien talouden hallinnassa, ilmenee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta.

Sairaanhoitopiirin toimipisteissä potilaiden palvelukokemusta arvioi vuoden aikana kaikkiaan 21 374 potilasta tai läheistä. Parhaimpia arvosanoja antoi 95 prosenttia vastaajista. Kyselyssä tiedustellaan erityisesti potilaan kokemaa hoidon laatua, kohtelua, turvallisuuden kokemusta, yhteistyötä hoitopäätöksissä ja tiedon ymmärrettävyyttä. Palvelukokemuksessa on toimialue- ja erikoisalakohtaisia eroja. Eniten tavoitteista jäivät Tays Pitkäniemen psykiatria ja Tays Hatanpää. Tays Valkeakoskella asiakkaiden palvelukokemus oli sen sijaan jo kolmatta kertaa koko sairaanhoitopiirin paras.

Sairaanhoitopiiri alitti viime vuoden investointimäärärahat 10,8 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi syksyllä valmistuva Tays Keskussairaalan etupihan kokonaisuus alitti korjatussa talousarviossa sille varatun määrärahan 3,7 miljoonalla eurolla.

Tyydyttävästi toteutuneissa tavoitteissa esimerkiksi tilikauden tulos jäi alle valtuuston asettaman tavoitteen. Myös kehityskeskusteluissa, palkkamenojen toteumassa ja sisäisessä maineessa jäi vielä parannettavaa. Heikoimmin toteutuneessa tavoitteessa eli kiireellisessä hoitoon pääsyssä jäätiin edellisvuosien tasosta. Tavoiteajassa eli neljän viikon kuluessa kiireelliseen hoitoon pääsi 94 prosenttia potilaista. Vastuualueista eniten kehitettävää kiireellisten potilaiden kohdalla oli Tays Hatanpään neurologian ja fysiatrian vastuualueella. Sujuvimmin kiireelliseen hoitoon pääsivät vastaavasti nuorisopsykiatrian potilaat.