Julkaistu 24.4.2017

Biopankeille perustetaan yhteinen osuuskunta

Yliopistollisten sairaaloiden alueilla toimivien biopankkien tukipalvelut tuotetaan jatkossa yhteistyönä. Tätä varten perustetaan Suomen Biopankkiosuuskunta, joka vastaa mm. tietojärjestelmien kehittämisestä, toiminnan jatkorahoituksen hankinnasta ja markkinoinnista.

Tavoitteena on kansainvälisesti uskottavan aseman saavuttaminen. Perustettava osuuskunta vahvistaa biopankkeja ja mahdollistaa laajemmat kansainväliset hankkeet tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Alueellisiin biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja siihen suostumuksensa antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Perustamisen taustalla on Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien vuonna 2015 tekemä Tampereen ja Turun biopankkitoimintojen yhdistämistä koskeva selvitys. Selvitystyön tuloksena päädyttiin malliin, jossa biopankit pysyisivät itsenäisinä, mutta biopankkien tukipalvelut tuotettaisiin yhteistyössä. Tukipalveluyhteistyön valmisteluun liittyi myöhemmin myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Tukipalveluyhteistyö laajeni lopulta valtakunnalliseksi ja nyt Suomeen ollaan perustamassa kansallista Biopankkiosuuskuntaa.

Myös muiden biopankkien on mahdollista liittyä mukaan myöhemmin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi osaltaan Suomen Biopankkiosuuskunnan perustamisen maanantaina 24.4.

Mikä on biopankki?

Biopankit keräävät ja säilyttävät erityisesti oman alueensa potilaiden näytteitä. Näytteitä voidaan kuitenkin hyödyntää terveysalan tutkimus- ja kehitystyössä maailmanlaajuisesti. Biopankkitoiminta perustuu lakiin. 

Tampereen Biopankki keskittyy erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin, syöpätauteihin, autoimmuunisairauksien sekä lapsuusiän diabetekseen liittyviin tutkimushankkeisiin. Tavoitteena on tukea sairauksien ennaltaehkäisyyn, potilaiden hoidon vaikuttavuuteen tai sivuvaikutuksiin liittyviä tutkimuksia sekä patologisia löydöksiä hyödyntäviä tutkimuksia.