Julkaistu 2.9.2019

Biopankin näyte- ja suostumusmäärä ennätyskasvussa

Tampereen Biopankki on onnistunut kasvattamaan näytteiden ja suostumusten määrää erittäin vahvasti viime vuoden lopulta lähtien. Kuukausitasolla on saatu jopa nelinkertaisesti näytteitä ja suostumuksia aikaisempaan verrattuna. Mitä enemmän näytteitä saadaan, sitä laajempaa ja monipuolisempaa tutkimusta niiden perusteella voidaan tehdä. Luvut on saatu nousuun määrätietoisella työskentelyllä, jota on pönkittänyt myös Taysin johdon tuki.

– Toimintatapaa muutettiin niin, että koulutamme nyt yksiköiden sijaan yhdyshenkilöitä, jotka jalkauttavat toiminnan omiin yksiköihinsä, kertoo Biopankin juuri valittu palvelupäällikkö Johanna Mäkelä.
– Näin biopankkitoimintaa on saatu integroitua paremmin osaksi rutiineja, ja tavoitteena on tehdä tästä pysyvä osa sairaalan toimintaa.

Kuluneen kesän aikana biopankkilähettiläät ovat vierailleet erilaisissa yleisötapahtumissa ja kasvattaneet yleistä tietoisuutta biopankin toiminta-ajatuksesta. Tietoisuuden lisääntyminen näkyy kasvaneissa suostumusmäärissä, samoin uusi aluevaltaus, keväällä äitiysneuvoloissa aloitettu suostumusten ja näytteiden keräys.

Viime vuoden kesän jälkeen Biopankin keräämien suostumusten ja näytteiden määrä on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun.

– Suuri vaikutus on ollut myös hankkeilla, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta, Mäkelä sanoo.– Niiden avulla olemme voineet palkata biopankkiin kaksi tutkimushoitajaa.

Mäkelä kiittelee onnistumisesta sekä biopankin henkilökuntaa että kaikkia niitä yksiköitä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet mukana keräyksessä. Biopankissa aiotaan jatkaa läheistä yhteistyötä yhteyshenkilöiden kanssa. Tämän vuoden aikana suostumus- ja näytekeräystä laajennetaan psykiatristen potilaiden pariin ja Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin.

– Biopankkinäytteitä ja niihin liitettäviä tietoja käytetään jo nyt laajasti erilaisissa tutkimushankkeissa, Mäkelä toteaa.
– Tulevaisuudessa näytteisiin liitettävään tietoon tulee mukaan myös genomitietoja, mikä avaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia biopankkitutkimukselle.

Mäkelä ennakoi, että kohdennettujen näytekeräyksien määrä kasvaa tulevaisuudessa ja näytevalikoiman laajentamiselle on tarvetta. Biopankin palveluita laajennetaan asiakkaiden eli tutkimusten tekijöiden tarpeiden mukaan. 

Tampereen Biopankki kerää ja säilyttää erityisesti oman alueensa potilaiden näytteitä. Näytteitä voidaan kuitenkin hyödyntää terveysalan tutkimus- ja kehitystyössä maailmanlaajuisesti. Näytteitä käytetään, kun etsitään ratkaisuja ja parannuskeinoja esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoidon vaikuttavuuteen tai sivuvaikutuksien lieventämiseen. Biopankkisuostumuksen voi antaa kuka tahansa, ikä tai sairaus ei ole este. Suostumuslomakkeen saa Biopankin verkkosivuilta.

Tampereen Biopankin verkkosivut