Julkaistu 16.12.2019

Datan tallennuksesta tiedon hyödyntämiseen – visuaalinen raportointi auttaa johtamista

Tietoa kirjataan ja tallennetaan runsaasti niin sairaalassa kuin monessa muussakin organisaatiossa. Aina tiedon tallentajat eivät tiedä, mihin tieto kertyy ja miten sitä hyödynnetään. Tampereen yliopistollinen sairaala on tarttunut tiedolla johtamisen haasteisiin ja pian Taysiin kerättyä dataa on mahdollista lukea yhdestä käyttöliittymästä. 

Syöpätautien poliklinikan apulaisylilääkäri Maarit Bärlund on käyttänyt visuaalisen analytiikan ohjelmistoa, Tableauta, viime kesästä lähtien ja näkee runsaasti hyödyntämismahdollisuuksia.

Syöpätautien poliklinikan apulaisylilääkäri Maarit Bärlund

Syöpätautien poliklinikan apulaisylilääkäri Maarit Bärlund

Taysissa kerätään valtava määrä hoitoon ja toimintaprosesseihin liittyvää tietoa eri järjestelmiin. Tiedon hyödyntäminen on aiemmin vaatinut tiedon hakemista useista eri järjestelmistä ja ottamalla yhteyttä useisiin eri henkilöihin.

-Tuotamme yhdessä tietoa, ja yhdessä pääsemme nyt sitä myös hyödyntämään, kuvailee apulaisylilääkäri Maarit Bärlund.

-Henkilöstön on saattanut olla vaikea motivoitua kirjaamiseen, kun työn vaikutusta ei näe. Kirjaaminen on kuitenkin laadunhallinnan sekä toiminnan kehittämisen kannalta tosi tärkeää. Mitä huolellisemmin data tallennetaan, sen paremmin siitä voi tehdä johtopäätöksiä.

Kaikella datan keruulla on tarkoitus

Toiminnan mittarit pohjautuvat strategiaan ja tavoitteisiin, ja kaikella datan keruulla täytyy olla joku tarkoitus.

-Minkä kuntoisia potilaamme ovat saapuessaan? Missä määrin potilailla on riskiä vajaaravitsemukseen? Nyt tämä tieto on systemaattisesti ja dataan perustuen saatavilla. Näemme helppolukuisen näkymän niin lääkehoidon syöpälääkehoitoa saavien potilaiden toimintakykyluokitteluun kuin vajaaravitsemuksen riskiluokitteluun, kertoo Bärlund.

Hoidon vaikuttavuuden arviointi on yksi tärkeimpiä asioita, joihin useista eri lähteistä tuleva tieto tuottaa vastauksia.

- Näkymistä saa jo nyt paljon hyötyä, mutta syöpälääke- ja sädehoitoprosessit vaativat räätälöintiä tarpeisiimme. Toivomme näkevämme, miten potilaiden toimintakyky kehittyy hoidon aikana ja sen jälkeen. Kenties voimme tulevaisuudessa paremmin tunnistaa ja ehkäistä riskejä komplikaatiokirjausten ja potilaiden verkkopoliknikassa raportoimien oireiden perusteella.

Syöpäkeskus sai tänä vuonna kansainvälisen laatusertifikaatin, ja arviointiryhmä tarkasteli yksikön toimintatapoja perinpohjaisesti. 

- Tableaun avulla voimme todentaa, miten sovitut toimintatapamme käytännössä toteutuvat ja vaikuttavat, kertoo Bärlund.

-Yksi keskeinen alue tiedolla johtamisessa on toiminnan ja johtamisen suunnittelu ja kokonaistoiminnan arviointi, hän jatkaa.

Tiedonkeruu läpinäkyväksi

Tableau tekee tiedonkeruuta läpinäkyväksi ja auttaa järkeistämään sitä.

-On syytä tarkastella kriittisesti, mitä kaikkea jatkossa kirjataan. Tarpeetonta tietoa on turha kerätä. Myös tuplakirjauksista olisi hyvä päästä eroon, tietää Bärlund.

Datan lukeminen on taito sinänsä.

-Jos dataa katsoo ulkopuolinen, joka ei tiedä kirjaamistapoja, voi aineistosta tehdä vääriä tulkintoja. Vaatii kliinisen toiminnan ja sovittujen kirjaamiskäytänteiden tuntemista, jotta aineistoa voi analysoida hyödyllisesti.

Mikä on Tableau?

Tableau on visuaalisen analytiikan helppokäyttöinen ohjelmisto, jolla käyttäjä pääsee hyödyntämään päivittäin kirjattuja tietoja ja porautumaan dataan monipuolisesti. Tietoa voi hyödyntää päätöksenteon, johtamisen ja kehittämisen tukena. Vuoden 2020 alussa Tableau-raportointi otetaan virallisesti käyttöön Taysissa. Käyttöönoton yhteydessä järjestetään koulutuksia.

Tableau kerää dataa useista järjestelmistä, kuten vaikkapa Oberon, Codea, Clinisoft, Opera, RIS, Tamlab, WebMarela, SAP, Intime ja OmaTays.