Julkaistu 13.6.2018

Digitalisaatio: Sairaala ei yksin päätä asioinnin ajankohtaa

Tays Valkeakosken päiväkirurgian leikkaustoiminnan osastonhoitaja Jaana Norrbacka on uransa aikana nähnyt digitalisaation kehittävän hoitotyötä monella tapaa. Teknologia vapauttaa käsiä hoitotyöhön ja potilaasta tulee aktiivisempi toimija.

Osastonhoitaja Jaana Norrbacka on kiinnostunut digitalisaation mahdollisuuksista.

Asiakkaat voivat joutua odottamaan puhelua sairaalasta kesken työpäivän tietämättä tarkalleen milloin soitto tulee. Asiakkaat voivat myös joutua odottamaan kirjepostia pari päivää, vaikka tieto voisi olla saatavilla jo tänään. Näitä ongelmia voidaan ratkoa digitalisaatiolla. Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays otettiin käyttöön alkuvuodesta, ja jo 3000 käyttäjää on kirjautunut palveluun.

-Sairaalan soittoajat eivät välttämättä sovi kaikille. Myös informaation vastaanottokyky on rajallinen, yhdessä puhelussa kerrotut asiat eivät ehkä jää kerralla mieleen. OmaTays –palvelussa ohjeita voi lukea omaan tahtiin – ja kysyä sitten tarvittaessa lisätietoja, kertoo Norrbacka.

Älylaite voi lisätä läsnäoloa

Digitalisointi vapauttaa henkilöstöä rutiininomaisesta kirjaamisesta, mutta vaatii jatkuvaa uuden opettelua. Teknologiaa on hoitotyössä paljon.

-Nuorilla teknologiaosaaminen on vahvaa jo töihin tullessaan, mutta myös vanhemmat pärjäävät hyvin: laitteet ovat käyttäjäystävällisiä ja koulutuksiin panostetaan, tietää Norrbacka.

Anestesiatietojärjestelmä on nykyään arkea, mutta käyttöönottovaiheessa vuonna 2013 se aiheutti muutosvastarintaa.

-Anestesiatietojärjestelmän avulla potilaasta tarkkailtavat tiedot tallentuvat suoraan järjestelmään, eikä inhimillisen virheen riskiä ole. Hoitajan ei tarvitse keskittyä kirjoittamiseen, vaan huomio voi olla potilaassa, kertoo Norrbacka.

Leikkausaliteknologia kehittyy koko ajan: kirurgisessa operaatiossa kirurgia avustaa navigaattori ja älyveitsi pystyy tunnistamaan syöpäkudoksia. Käsihuuhdeseurantaankin on saatavilla oma sovellus, jota infektio-osasto hyödyntää. Älypuhelimella hoitaja voi tallentaa vuodepotilaan tietoja yhdessä potilaan kanssa, tämän sängyn äärellä.

Hoitoprosessi nopeutuu

Ennen sairaalassa tehtävää toimenpidettä potilaasta tarvitaan yleensä runsaasti taustatietoja. Näiden tietojen keräämiseen ei kannata tuhlata vastaanottoaikaa. Yhä useampi lomake  digitalisoidaan, jotta potilas voi täyttää tiedot jo ennakkoon. Lomakkeisiin voidaan asettaa hälytysrajat, jolloin tietyt vastaukset ohjaavat tiettyihin jatkotoimenpiteisiin. Tämä nopeuttaa potilaan hoitoprosessia.

-Hoitohenkilökuntaa voi arveluttaa kirjaako asiakas tiedot oikein, jos hän tekee sen itsenäisesti. Meidän on voitava tässäkin luottaa asiakkaaseen, ihan kuten kasvokkain tapaamisessakin. Joka tapauksessa asiakas kohdataan kasvotusten edelleen, mutta nyt kohtaamista edeltävät taustatiedot voidaan hankkia ennakkoon, sanoo Norrbacka.

Potilas voi täyttää hoitokyselyitä jo ennakkoon.

Mobiilisovelluksen pilotointiin mukaan nuoret vanhemmat

Tays Valkeakosken päiväkirurgian leikkaustoiminnan yksikkö pilotoi uutta mobiilisovellusta elokuusta alkaen. Pilottiin voivat osallistua alle 10-vuotiaat potilaat perheineen sekä yli 18-vuotiaat potilaat.

Tays toimenpide -mobiilisovellus sisältää kaiken potilaiden tarvitseman tiedon toimenpiteestä, esitietolomakkeet, valmistautumis- ja kuntoutusohjeet sekä automaattisia muistutuksia hoitoprosessin aikana. Sovelluksen kautta on myös mahdollista ottaa yhteyttä hoitoyksikköön. 

-Mobiilipalvelujen pilotoimiseen tämä on loistava kohderyhmä. Alle 10-vuotiaiden vanhemmat ovat usein jo tottuneita ja kriittisiä digipalvelujen käyttäjiä, ja saamme heiltä varmasti arvokasta palautetta, uskoo Norrbacka.

Lue lisää OmaTays-palvelusta

Teksti: Paula Pasanen