Julkaistu 20.11.2020

Duodecim palkitsi Annikki Vaalastin haavanhoidon uranuurtajana

Annikki VaalastiSuomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt maamme arvostetuimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluvan Konrad ReijoWaaran palkinnon dosentti Annikki Vaalastille, joka on tehnyt merkittävän työuran Taysissa. Moniammatillisuutta korostava Vaalasti on työllään olennaisesti vaikuttanut haavanhoidon nykyosaamiseen ja sen merkityksen ymmärtämiseen Suomessa.

Konrad ReijoWaaran palkinto jaettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 139. vuosipäivän symposiumissa tänään 20.11.2020.

Annikki Vaalasti tunnetaan haavanhoidon uranuurtajana Suomessa. Hän on ollut mukana laatimassa haavanhoitoon liittyviä Käypä hoito -suosituksia sekä suunnittelemassa ja perustamassa Tampereen yliopistollisen sairaalan haavakeskusta.

Kliinisen työnsä ohessa hän on jatkanut tutkimusta ihosairauksista ja erityisesti alaraajaan kohdistuvista ongelmista, kuten laskimoperäisistä haavoista, vaskuliittihaavoista ja diabetekseen liittyvistä haavoista. Hän on ollut tiiviisti mukana alan kehityksessä ja osaltaan vaikuttanut siihen, että haavanhoidon merkitys ymmärretään aiempaa paremmin.

Taysin haavakeskus merkittävä virstanpylväs

Vaalasti nauttii arvostusta myös oman erikoisalansa ulkopuolella ja häntä pidetään yhteistyökykyisenä ja auttamishaluisena ammattilaisena sekä suosittuna luennoitsijana. Yhteishengen luominen on Vaalastille tärkeä työn osa-alue.

– Ihopotilaan hoito vaatii monen eri ammattiryhmän osaamista ja usein myös monen eri erikoisalan osaamista. Ilman yhteistyötä tämä ei onnistu. Uskon, että se heijastuu myös potilaan kokemukseen saamastaan hoidosta, Vaalasti kertoo.

Tampereen yliopistollisen sairaalan haavakeskus on Vaalastin uran merkittävimpiä saavutuksia. Haavakeskus on moniammatillinen toiminnallinen yksikkö, jossa sekä poliklinikalla että vuodeosastolla monen eri erikoisalan lääkärit, hoitajat ja erityistyöntekijät kerääntyvät potilaan luokse suunnittelemaan tutkimuksia ja hoitoa. Tämä nopeuttaa ja parantaa hoidon toteutusta sekä vähentää potilaalle hoidosta aiheutuvaa riesaa.

Konrad ReijoWaaran palkinto myönnetään henkilölle, joka on potilaiden ja kollegoiden arvostama ja jonka työtä leimaavat korkea ammattiaito, auttamisenhalu, rehellisyys ja ystävällisyys.

– Palkinto on suuri luottamuksen osoitus kollegoilta itseäni ja työtäni kohtaan. Koen sen myös arvostuksena ihotautien erikoisalaa kohtaan, Vaalasti sanoo.

Ahkera, taitava ja arvostettu

Konrad ReijoWaaran palkinto jaetaan vuosittain seuran vuosipäivänä ensisijaisesti ansiokkaasta käytännön lääkärin työstä henkilölle, joka voi olla toisaalta ahkera, uhrautuva ja taitava kenttätyössä toimiva lääkäri tai toisaalta valtakunnallistakin arvostusta saanut, hallinnolliseen ja tutkimustyöhön osallistunut käytännön lääkäri.

Palkinnon saajalta ei edellytetä akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä, mutta on suotavaa, että henkilö on alallaan uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjä tai soveltaja. Palkitun työtä tulee leimata korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys.