Julkaistu 25.5.2020

Ensihoito pilotoi hybridiyksikköä Urjalassa

Pirkanmaan ensihoidossa kokeillaan ensi vuonna Urjalassa ambulanssivalmiuden toteuttamista moniviranomaisyksikkönä eli Pelastuslaitoksen tuottamana hybridiyksikkönä. Yksiköllä on terveyspalvelua varten täysimääräinen hoitotason ambulanssin kyvykkyys sekä pelastustoimen tehtäviin osittainen kyvykkyys.

Uudella sopimuskaudella pilotoidaan myös sairaanhoitopiirin omaa ensihoidon ambulanssitoimintaa Virrat-Ruovesi alueella, jossa yksikkö tuottaa alueella myös Keiturin Soten kanssa sovittuja perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtäviä erillisen sopimuksen mukaan.

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi ensihoidon uuden palvelutasopäätöksen maanantain kokouksessaan hallituksen esityksen mukaisesti. Ensihoito jatkuu täysin samalla tasolla kuin kuluvallakin sopimuskaudella. Ambulanssitoimintoja tuottavat sekä yksityiset palveluntuottajat että Pirkanmaan pelastuslaitos sairaanhoitopiirin oman kokeilun lisäksi.

Kaikki yksiköt hoitotasoisia

Pirkanmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelun seuraavissa kunnissa ja taajamissa: Nokia, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski, Lempäälä, Akaa, Vesilahti, Urjala sekä Ylöjärven keskusta-alue. Muut sairaanhoitopiirin ambulanssit kilpailutetaan yksityisten palveluntuottajien kesken Virrat-Ruovesi -aluetta lukuun ottamatta.

Kaikki Pirkanmaan ambulanssit ovat hoitotasoisia ja valmiusaikanaan välittömässä lähtövalmiudessa. Ambulanssien asemoitumista voidaan tarvittaessa tarkistaa palvelutasopäätöskauden aikana.

Valmiusaikana mahdollisuus muihinkin tehtäviin

Ensihoitoyksiköt ovat sopimuksin edelleen käytettävissä valmiusaikanaan myös tilaajan tai tilaajan edustajan määrittelemiin muihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin. Muiden tehtävien tulee olla luonteeltaan ensihoitopalvelua tuottavan henkilöstön hoidettavaksi sopivia ja niiden tekeminen ei saa aiheuttaa estettä varsinaisten ensihoitotehtävien suorittamiselle tai vaarantaa välitöntä valmiutta (90 sekuntia). Näiden avustavien tehtävien osalta työnjohto-oikeus ja -velvoite on paikallisella hoitolaitoksella.

Kiireellisen ensihoitopalvelun bruttokustannukset jaetaan Pirkanmaalla siten, että 30 prosenttia kuluista määräytyy asukasluvun ja 70 prosenttia tehtäviin käytetyn ajan mukaan. Ensihoitokeskuksen kulut jaetaan asukasluvun mukaisesti ja kiireettömien kuljetusten ja ensivastetehtävien kustannukset veloitetaan suoritepohjalta.