Julkaistu 29.9.2020

Ensihoitopalvelu kilpailutetaan uudelleen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on päättänyt keskeyttää ensihoitopalvelun hankinnan, josta on tehty hankintapäätös 1.9.2020.

Ensihoitopalvelu tullaan kilpailuttamaan uudelleen, koska tarjousten vertailukelpoisuus on vaarantunut tarjouspyynnön mahdollisen tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Uusi hankintamenettely tullaan käynnistämään mahdollisimman pian keskeytyksen jälkeen.

Hankinnan kohteena on ensihoitopalvelujen tuottaminen sopimuskaudelle 1.1.2021-31.1.2022 yhteensä kahdeksassa eri palvelukokonaisuudessa. Sopimusta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä yhdellä yhden vuoden optiokaudella palvelualueiden 1 - 4 ja 6 - 8 osalta sekä kahdella yhden vuoden optiokaudella palvelualueen 5 (Punkalaidun) osalta. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankinnasta on tehty kaksi hankintaoikaisupyyntöä sekä yksi markkinaoikeusvalitus.

Kilpailutuksen on toteuttanut Tuomi Logistiikka Oy yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Lisätietoja

Ylilääkäri Sanna Hoppu, puh. 03 311 64982
Ensihoitokeskus

Johtajaylilääkäri Juhani Sand, puh. 044 719 5959
Tays, PSHP