Julkaistu 10.6.2019

Etiikan edistämispalkinto Salla ja Heikki Saxénille

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tämänvuotisen etiikan edistämispalkinnon ovat saaneet YTM Salla Saxén ja FT Heikki Saxén. Palkitut ovat monin tavoin nostaneet bioetiikan esille potilashoidossa ja tieteellisessä tutkimuksessa paitsi Pirkanmaalla, myös valtakunnallisesti. Palkinto on 5000 euroa.

Salla ja Heikki Saxén ovat tarkastelleet eettiseltä kannalta lääketieteen uusimpia kehitysaskeleita kuten geenitiedon käyttöä, geenien muokkausta, yksilöllistettyä hoitoa ja biopankkitoimintaa. He ovat tuoneet sosiaali- ja terveydenhuollon arkeen eettisen tapauskeskustelun. He ovat myös olleet perustamassa maahamme Bioetiikan instituuttia.

– Etiikka on hyvän etsintää, hakemista ja jakamista. Mutta miksi palkita etiikasta? Eihän eettisen toiminnan perusta ole palkinnon etsiminen. Eettisyys toteutuu aina vain yhteisössä, ei ole yksityistä etiikkaa. Palkinnon tarkoitus on nostaa esille näkökulmia, joissa arjen etiikkaa toteuttavat ihmiset ovat toimineet tavalla, josta toisetkin voisivat ottaa mallia, totesi hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Juha Pihkala valtuustossa, jossa palkinto luovutettiin.

Pihkalan mukaan Salla ja Heikki Saxén ovat pyrkineet herättämään keskustelua hyvin vaikeista asioista. 

– Lääketieteessä pystytään nykyään tekemään hämmästyttäviä asioita. Osa näistä ovat erittäin kalliita. Millä tavalla yhteinen hyvä toteutuu näissä tilanteissa, se on suuri eettinen ja yhteisöllinen kysymys.

Pirkanmaan etiikan edistämispalkinto myönnetään vuosittain avoimen haun perusteella. Palkinto on perustettu vuonna 2002 Taysin 40-vuotisrahastosta. Rahastosta palkitaan henkilöitä tai hankkeita, joiden voidaan katsoa edistäneen erityisesti eettisten näkökulmien esilletuomista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Pirkanmaan väestön terveydenhuollossa.

Rahastosta myönnettävästä palkinnosta päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus Pirkanmaan hoitoeettisen neuvottelukunnan esityksen perusteella.