Julkaistu 31.10.2019

Faktatiedolla puhtaanapitoa – ATP-mittaukset paljastavat sen, mitä silmä ei kerro

Mistä tietää, että puhtaanapidon jälkeen on oikeasti puhdasta? Kotioloissa yleensä riittää silmämääräinen arvio, mutta sairaalassa tarvitaan järjestelmällisempiä työkaluja.

Taysin toimipisteissä puhtauden tasoa seurataan ja dokumentoidaan säännöllisesti. Mittaustapoja on kaksi: näkymätöntä likaa seurataan ATP-mittauksilla ja yleistä siisteyttä visuaalisen laadun seurantalomakkeilla.

ATP-mittaus paljastaa mikrobien kasvualustan

ATP on solujen aineenvaihduntatuote, ja ATP-mittaukset kertovat orgaanisen lian määrästä. Mittaus ei anna suoraa tietoa mikrobeista, mutta orgaaninen lika on mikrobeille otollinen kasvualusta. Jos on likaa, on myös mikrobeja.

ATP-mittauksista vastaavat sairaalahuollon esimiehet. Mittaus tehdään puhtaanpidon jälkeen mittatikuilla tietyistä kriittisistä pisteistä potilashuoneissa tai muissa tiloissa. Seurattavia paikkoja ovat esimerkiksi sängyn laidat ja hoitajakutsunappi.

Tikulla pyyhkäistään mitattavaa paikkaa. Sen jälkeen tikku asetetaan pieneen, kannettavaan luminometriin. Laite näyttää hetkessä, onko tutkitulla alueella ollut näkymätöntä likaa yli hyväksyttävien määrien.

Erilaisissa tiloissa ja erilaisilla materiaaleilla on omat viitearvonsa, joiden sisälle tuloksen pitää osua. Esimerkiksi leikkaussalissa rajat ovat tiukemmat kuin muissa tiloissa.

Mittauksia on parin viime vuoden aikana lisätty merkittävästi, ja niistä kerätään jatkuvasti myös tilastotietoa.  

  • Näyte otetaan erityisellä reagenssitikulla. Näyte otetaan erityisellä reagenssitikulla.
  • Tikulla pyyhkäistään tutkittavaa pintaa. Tikulla pyyhkäistään tutkittavaa pintaa.
  • Tikku laitetaan luminometriin. Tikku laitetaan luminometriin.
  • Hetken kuluttua tulos on valmis. Hetken kuluttua tulos on valmis.

Hylätty tulos on keskustelun paikka

ATP-mittaus on aina hieman herkkä asia, sillä samalla mitataan sairaalahuoltajan työn tulosta. Mittauksesta välillä saatava hylätty tulos onkin aina keskustelun paikka. Silloin selvitetään, onko siivousjärjestys tai -tekniikka pettänyt, onko pyyhkeet kostutettu oikealla tavalla tai onko käytössä oleva puhdistusaine tai menetelmä riittämätön pinnan likaisuuteen nähden.

Tarvittaessa kerrataan tekniikoita ja opetellaan uutta.

Palveluesimies Satu Sivenius kertoo, että mittaukset eivät silti ole mikään koe. Ennemminkin ne ovat hyödyllinen, konkreettinen oppimistilanne. Myös sairaalahuoltajat suhtautuvat niihin positiivisesti.

– Mittaukset ovat odotettuja ja toivottuja. Jokainen sairaalahuoltaja haluaa, että tilassa on puhdasta hänen työnsä jäljiltä, Satu kiteyttää.

Kokonaisuutta arvioidaan aistinvaraisesti

ATP-mittaukset ovat lahjomattomia, mutta niiden lisäksi siisteyttä seurataan aistinvaraisesti. Visuaalista seurantaa tehdään tietyn, yhtenäisen kaavan mukaan kuusi kertaa vuodessa kussakin kohteessa.

Visuaalisessa seurannassa käydään läpi järjestelmällisesti osaston eri pisteitä sekä yleisilmettä valmiin lomakepohjan avulla. Syynissä ovat esimerkiksi pintapöly, tahrat ja lika.

Arvostelu on tiukka: hyväksytyn saa, kun tarkasteltava kohde on kunnossa. Muuten tulee hylätty.

– Arvostan mittauksessa rehellistä itsekriittisyyttä. Tärkeintä on, että mahdolliset epäkohdat huomataan ja korjataan, Satu Sivenius sanoo.