Julkaistu 27.9.2022

Haastateltavina Kansallisen vaikuttavuusseminaarin luennoitsijat: miten priorisointi näkyy teidän toimintanne arjessa?  

Miten priorisointi näkyy syövänhoidossa, tuki- ja liikuntaelinkirurgiassa sekä perusterveydenhuollon arjessa? Vaikuttavuusajattelu on Taysissa jo pitkällä monien sairauksien hoidossa. Kysyimme kansallisessa vaikuttavuusseminaarissa puhuvilta Taysin kolmelta ylilääkäriltä, miten priorisointi näkyy käytännössä heidän vastuualueillaan.

Tays järjestää kansallisen vaikuttavuusseminaarin tiistaina 25. lokakuuta kello 12.30−15 Teamsissa. Seminaarin teemana on terveydenhuollon priorisointi ja tilaisuuden avaa kansanedustaja Paula Risikko. Puhujina ovat terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta (lue haastattelu tästä) sekä ylilääkärit Sari Mäkinen, Maarit Bärlund ja Ville Mattila Taysista.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu.

Miten priorisointi näkyy teillä? Mitä sen ansiosta teillä on saavutettu ja voidaan saavuttaa tulevaisuudessa?

Perusterveydenhuollon vastuualuejohtaja, ylilääkäri Sari Mäkinen:

Priorisointi näkyy joka päivä perusterveydenhuollon arjessa. Ja sen kuuluukin näkyä, sillä perusterveydenhuolto (primary health care) tähtää WHO:n määritelmän mukaan väestön terveyden optimointiin ja väestöryhmien eriarvoisuuden kaventamiseen. 

Yleislääkäri sovittelee ja koordinoi jokaiselle potilaalle hänen tarpeensa huomioivan hoidon ja palveluiden kokonaisuuden. Hän pohtii yhdessä potilaan kanssa, mikä tuottaa arvoa potilaan arkeen ja välttää turhia tutkimuksia ja toimenpiteitä.

Myös johtamisessa priorisointi on ollut jatkuvaa. Koska raha palveluiden järjestämiseen on ollut koko ajan niukkaa suhteessa väestön tarpeisiin, jokainen johtaja on joutunut pohtimaan, miten tuottaa väestölleen eniten terveyttä ja hyvinvointia. Kun kaikkeen eivät rahat riitä.

Perusterveydenhuollon harteilla on levännyt valtaosa terveydenhuollon priorisoinnista. Se kuuluu niin vahvasti yleislääketieteen erikoisalan vahvaan ytimeen ja arvioihin. Toivon kuitenkin, että priorisointia ei jätetä yksinomaan perusterveydenhuollon johtajien tai kliinikoiden tehtäväksi vaan linjaukset ja kipeät päätökset tehdään kansallisesti. Myös politiikan toivoisin osallistuvan priorisointiin ja siitä viestimiseen.

Syövänhoidon vastuualuejohtaja, ylilääkäri Maarit Bärlund:

Meillä syövänhoidossa on kiinnitetty paljon huomiota prosesseihin, joita sujuvoittamalla ja potilasryhmäkohtaisesti järkevöittämällä on onnistuttu parantamaan hoidon vaikuttavuutta

Esimerkiksi iäkkäille syöpälääkehoidon arvioon tuleville potilaille on räätälöity oma prosessi, joka alkaa jo lähetekäsittelystä. Sen ansiosta on pystytty rajatut geriatrin resurssit kohdentamaan juuri niille potilaille, jotka niistä hyötyvät.

Samoin syövänhoidon verkkopoliklinikka on merkittävä työkalu, joka ohjaa oikeat potilaat oikeiden hoitojen ja palvelujen ääreen oikeaan aikaan. Se on ollut Taysissa käytössä viisi vuotta ja palvelu on koettu hyödylliseksi niin potilaiden, hoitajien kuin resurssien näkökulmasta.

Ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri Ville Mattila:

Käytän mieluummin sanaa vaikuttavuus kuin priorisointi, joka antaa mielikuvan siitä, että joku jäisi ilman hoitoa. Ja siitähän tässä ei missään mielessä ole kysymys.

Tärkein vaikuttavan hoidon edistäjä on tieteellinen kliininen tutkimus. Se on ainoa tapa, jolla valittuja hoitolinjoja pystytään perustelemaan. Tuki- ja liikuntaelinkirurgia Taysissa on tässä pitkällä. Lukuisista leikkauksista on voitu luopua sen jälkeen, kun leikkaushoidon vaikuttavuus rohjettiin tutkimuskysymyksissä kyseenalaistaa.

Kun leikkauksen hintalappu muuhun hoitoon verrattuna on kuusinkertainen ja lopputulos potilaan toimintakyvyn kannalta sama, julkisessa terveydenhuollossa on selvää, kumpi linja kannattaa valita. Sama ei päde siellä, missä leikkauksilla tehdään bisnestä, kuten yksityisillä lääkäriasemilla tai esimerkiksi Yhdysvalloissa. Siksi vaikuttavan hoidon kysymykset ovat jääneet pitkälti julkisen terveydenhuollon ratkottaviksi.

Kansallinen vaikuttavuusseminaari: priorisointi 

25.10. klo 12.30−15, Teams

Kehittyvä lääketiede ja resurssien rajallisuus haastavat terveydenhuoltoa valintoihin. Vaikuttamattomista tutkimuksista ja hoidoista tulee luopua ja niiden sijaan tulee löytää vaikuttavimmat palvelut, joilla potilaiden arjessa pärjäämistä tuetaan parhaiten.

Tervetuliaissanat, johtajaylilääkäri Eija Tomás (pj.), Tays

12.30 Päivän avaus, kansanedustaja Paula Risikko

12.45 Avoimesti ja osallistavasti priorisoiden, apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto

13.25 Priorisointi − perusterveydenhuollon arkea? ylilääkäri, vastuualuejohtaja Sari Mäkinen, Tays

13.55 Vaikuttavuus tule-kirurgiassa, professori Ville Mattila, Tays

14.25 Syövänhoidon prosessimuutoksilla kohti vaikuttavuutta, vastuualuejohtaja Maarit Bärlund, Tays

Tilaisuuden päätös, johtajaylilääkäri Eija Tomás

Ilmoittaudu tästä 19.10.2022 mennessä