Julkaistu 28.4.2020

Hoidon vaikuttavuuden tutkiminen keskiöön Taysin uudessa tutkimusstrategiassa

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimusstrategia vuosille 2020–2023 on hyväksytty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa. Tutkimusstrategia on laadittu luomaan suuntaviivoja  terveydenhuollon toimijoiden ja tutkimuslaitosten yhteistyölle Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien muodostamalle erityisvastuualueelle.

Taysin tutkimusjohtaja Tarja Laitinen toteaa, että Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on pitkät tutkimusperinteet monella lääketieteen osa-alueella, ja nyt tutkimustyötä suunnataan erityisesti on hoidon vaikuttavuuden arviointiin. Kokonaisuudessaan strategiassa on asetettu päämääräksi saavuttaa laadukkaan ja tuloksellisen tutkimuksen avulla läpimurtoja terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Tutkimustyö halutaan kytkeä myös liiketoimintaan. Tavoitteena on tutkimuksen keinoin edistää väestön terveyttä, potilaiden laadukasta hoitoa, kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

–Toivomme, että meistä tulee hoidon vaikuttavuuden tutkimuksessa suunnannäyttäjä Suomessa, sanoo Laitinen.
–Vaikuttavuudessa otetaan huomioon hoitotuloksien lisäksi aiempaa enemmän potilaan omat kokemukset hoidon onnistumisesta. Potilailta kerätään tietoa esimerkiksi sivuvaikutuksista hoidon aikana ja sen jälkeen. Erityisesti hoidon päätyttyä digitaaliset yhteydet helpottavat potilaiden tavoittamista.

Myös hoidon kustannuksien seuranta on tärkeä osa vaikuttavuuden arvioimista. Oikean hoidon kohdistaminen oikeille potilaille oikeaan aikaan on myös resurssiviisautta.

Digitalisaatio on läsnä tutkimustyössä  jo nyt, ja tulevaisuudessa sähköiset tutkimusaineistot ja -ympäristöt tulevat vieläkin tärkeämmiksi. Tutkimusaineistona hyödynnetään elektronista sairauskertomustietoa ja sairaalan eri tietojärjestelmistä kertyy dataa tietoaltaaseen, josta sitä voidaan poimia esimerkiksi tutkimuksiin. Aineistoa syntyy myös laadukkaista biopankkinäytteistä, joita alueella kerää Tampereen Biopankki. Aktiivisesta tutkimuksen tekemisestä on hyötyä monella tavalla.

–Tutkimuksen avulla voimme hyödyntää yksilöllisen lääketieteen viimeisimpiä saavutuksia nopeasti omien potilaidemme hoidossa, Laitinen painottaa.

Tutkimus on aina yhteistyötä ja vaatii verkostoitumista. Strategiassa linjataan, että tutkimuspalveluita halutaan tarjota paitsi omille tutkijoille myös yrityksille ja ulkopuolisille tutkimuslaitoksille. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on turvata kliinisen tutkijan työtä. Tutkimustyön ja kliinisen työn yhdistäminen vaatii paljon.

– Toivon että sairaalan tutkimusstrategia aktivoi, tukee, luo mahdollisuuksia ja laskee kynnystä vaativassa kliinisessä työssä olevan henkilökunnan monipuoliselle tutkimustyölle, summaa Laitinen.

Tutkimusstrategia on julkaistu Taysin verkkosivuilla:
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimusstrategia 2020–2023