Julkaistu 27.11.2018

Influenssa vie vuosittain tehohoitoon keuhkosairaita, mutta myös terveitä

Influenssan vuoksi Taysissa tehohoitoon joutuneista noin neljäsosalla ei ole mitään diagnosoitua pitkäaikaissairautta. Influenssasta tehohoitoon joutuneiden sairauksista tavallisimpia ovat erityisesti krooniset keuhkosairaudet tai sydänsairaudet. Noin neljäsosalla Taysissa hoidetuista on krooninen keuhkosairaus ja viidesosalla sydänsairaus.

Influenssa vie teho-osastolle yhtä paljon terveitä ihmisiä kuin keuhkopotilaitakin. Pitkäaikaissairaudet lisäävät vaikean influenssan riskiä, mutta myös aiemmin terve voi joutua influenssan takia tehohoitoon.

Tiedot käyvät ilmi Taysin infektioyksikön vuosina 2009–2016 tekemästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin influenssan vuoksi Taysissa tehohoitoon joutuneiden potilaiden taustatietoja ja ennustetta. Huomioon otettiin ne tehohoitoon päätyneet potilaat, joiden influenssanäyte oli positiivinen kaksi viikkoa ennen tehohoitoon joutumista tai kyseisen hoitojakson aikana.

Potilailta oli yhteensä 80. Heistä hiukan yli puolet oli miehiä, ja mediaani-ikä oli 59 vuotta. Iän vaihteluväli oli 4–86 vuotta.

Keuhkoahtauma altistaa

Keuhkosairaista erityisesti keuhkoahtaumapotilaat ovat alttiita joutumaan tehohoitoon. Keuhkoahtaumapotilaiden keuhkokapasiteetti on lähtökohtaisesti heikompi kuin terveellä ihmisellä, minkä vuoksi keuhkoahtaumapotilas tarvitsee herkemmin erilaisia hengitystukihoitoja.

Infektioyksikön selvityksen mukaan myös reilu ylipaino oli monella vaikeuttamassa hengitystä.

Muita pitkäaikaisdiagnooseja tai ongelmia, jotka vaikuttavat influenssan vuoksi tehohoitoon joutumisen taustalla, ovat diabetes, alkoholismi tai psykiatrinen taustasairaus.

Neljäsosa tehohoitoon joutuneista menehtyi

Infektioyksikön selvityksessä tehohoidon mediaanikesto oli 4,5 vuorokautta ja vaihteluväli 0–94  vuorokautta. Valtaosa eli 85 prosenttia sairasti A-influenssaa. Kahdellatoista henkilöllä eli 15 prosentilla influenssatartunta oli hoitoon liittyvä infektio, eli potilas oli jo edeltävästi ollut osastohoidossa.

Tehohoitoon joutuneista neljäsosa menehtyi kolmen kuukauden sisällä. Kuolintapauksista neljä oli sellaisia, joissa kuoleman katsottiin liittyvän influenssaan ja joissa potilaan eliniän ennuste ilman influenssaa olisi todennäköisesti ollut yli puoli vuotta. Kuusitoista kuoli pitkäaikaissairauksiinsa influenssan heikentämänä. Yhden potilaan kuoleman ei katsottu liittyvän influenssaan.

Infektiolääkärit Juha Rannikko ja Kirsi Valve