Julkaistu 14.12.2020

Jokaisella oikeus elää hyvä kuolema – Pirkanmaan Hoitokodille Elämän tähden -tunnustuspalkinto

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön ylläpitämä Pirkanmaan Hoitokoti saa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tämänvuotisen Elämän tähden -tunnustuspalkinnon. Taysin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2012 perustettu palkinto annetaan Pirkanmaan Hoitokodille arvostuksena ja kunnioituksena työstään sen eteen, että jokaisella olisi oikeus elää hyvä kuolema.

Kuvanveistäjä Kimmo Pyykön valmistama teos luovutetaan joka toinen vuosi pirkanmaalaisten terveyden- tai kehitysvammahuollon eteen tehdystä työstä. Pirkanmaan Hoitokoti on Pohjoismaiden ensimmäinen saattohoitokoti ja se on toiminut Tampereella vuodesta 1988 lähtien. Hoitokodissa hoidetaan parantumattomia sairauksia sairastavia, elämänsä loppuvaiheita eläviä ihmisiä.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että hoitokoti tekee arvokasta ja inhimillistä työtä, jotta saattohoitoa tarvitsevilla pirkanmaalaisilla olisi mahdollisuus ja oikeus elää hyvä kuolema. Hoitokodissa pyritään hoitamaan oireita hyvin ja tukemaan elämänlaatua kuolemaan asti. Hoidossa korostuvat ihmisen arvokkuus, yksilöllisyys ja kiireetön hoito.

Hoitokoti toimii monilla yhdyspinnoilla niin ensihoidon, sairaalan kuin perheiden ja arvokkaan vapaaehtoistoiminnan kanssa. Hoitokodin toimintaan kuuluu myös kotihoito, joka tukee potilaan selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Työ, jota Pirkanmaan Hoitokodilla tehdään kuolevan ihmisen ja hänen omaistensa kanssa auttaa valmistautumaan kuolemaan niin hyvin kuin se on mahdollista. Erityisen arvokasta on työ lasten kanssa äidin tai isän kuoleman lähestyessä.

Työ ei pääty kuolemaan

Hoitokodin työ ei pääty ihmisen kuolemaan vaan hoitokoti järjestää omaisille sururyhmiä, joissa on aikaa muistella menetettyä läheistä ja surra, perusteluissa muistutetaan.

Pirkanmaan Hoitokoti järjestää myös koulutusta ammattilaisille ja saattohoitotyöstä kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja ja oppeja, jotta kohtaamiset olisivat inhimillisiä niin auttajan kuin avunsaajan näkökulmasta. Tarkoitus on myös lisätä saattohoidon tietoisuutta sekä vähentää kuolemaan ja kuolevan hoitoon liittyviä pelkoja.

Palkinnon ovat aiemmin saaneet Pirkanmaan Syöpäyhdistys, professori Kaija Holli, Sairaalaklovnit sekä sosiaalineuvos Maarit Tammisto.