Julkaistu 25.9.2021

Journalistien tiedottajapalkinto koronaviestinnälle

Pirkanmaan Journalistit ry on palkinnut Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän eli ns. koronanyrkin viestinnän Paras tiedottaja -palkinnolla lauantaina Tampereella.

Journalistien valinnan perusteluissa korostettiin yhdensuuntaista ja rauhoittavaa viestintäotetta, jota pandemiaohjausryhmä ja sen eri asiantuntijat ovat viikosta ja kuukaudesta toiseen tarjonneet toimittajille ja kansalaisille.

Palkinnon ottivat lauantaina vastaan viestintäjohtaja Elina Kinnunen, johtajaylilääkäri Juhani Sand ja ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysista.

– Yhdensuuntaiseen viestintään kiteytyy varmasti pirkanmaalaisille ominainen tapa toimia. Jo pandemian alkuvaiheessa oli selvää, että tässä tarvitaan tiivisti tukena myös viestinnän ammattilaisia, Juhani Sand totesi palkinnon luovutustilaisuudessa.

Onnistunut koronaviestintä on ollut monen työntekijän ammattitaidon ja yhteistyön tulos. Terveydenhuollon kliinisen toiminnan ja johdon välinen välitön ja avoin vuorovaikutus on ollut monissa käännekohdissa myös ulkoisen viestinnän onnistumisen edellytys.

Pandemiassa on hyödynnetty nykyaikaisia viestintäkanavia, kuten verkkoviestintää, sosiaalista mediaa ja journalisteillekin suunnattuja Teams-infoja. Asiantuntijat ovat vaikuttaneet eri kanavien avulla epidemian kulkuun.

– Palkinto on samalla kiitos laajalle joukolle Taysin eri ammattilaisia. Hyvä viestintä syntyy asiantuntijoiden ja viestinnän ammattilaisten tiiviistä yhteistyöstä. Onnistumisen perusta on yhteinen ajantasainen tilannekuva, sanoo viestintäjohtaja Elina Kinnunen.

Journalistipalkinnon luovutus