Julkaistu 14.6.2022

Jukka Peltola nousi neurotieteilijöiden ranking-listalle: ”Teemme avaruusmatkoja aivoihin”

Neurologian ylilääkäri Jukka Peltola on katsonut epilepsiaa silmästä silmään 30 vuotta. Siinä ajassa Taysista on kasvanut aivotutkimuksen keskus, jonka työtä arvostetaan, seurataan ja siteerataan kansainvälisesti. Keväällä Peltola päätyi myös neurotieteilijöiden arvostetulle ranking-listalle.

Kun potilaan ongelmaan ei löydy vastaanotolla valmista ratkaisua, siihen voi suhtautua kahdella tavalla: jäädä odottamaan uusia hoitomuotoja tai kehittää niitä itse. Neurologian ylilääkäri Jukka Peltola tarttui jälkimmäiseen heti epilepsialääkärin uransa alkumetreillä.

− Aivotutkimus on kuin avaruusmatka, jota valmistellaan vuosikaudet monien eri alojen ammattilaisten voimin ja koko ajan opitaan lisää. Yhtään helppoa tämä ei ole, mutta yhteinen into kasvaa aina, kun tapahtuu kehitystä ja potilaat voivat paremmin, hän sanoo.

Tays on kansainvälisesti ensimmäinen ja ainoa epilepsian syväaivostimulaatiohoitojen koulutuskeskus, ja keväällä Peltolan nimi päätyi myös uudelle Research.com:in neurotieteilijöiden ranking-listalle.

Listalle pääsee tutkija, joka on ollut aktiivinen viimeisen kahdeksan vuoden ajan sekä tuottanut  neuroscience-kategoriassa vähintään 30 tieteellistä julkaisua, joista jokaista on siteerattu vähintään 30 muussa julkaisussa. Peltolalla tällaisia julkaisuja oli kaikkiaan 101, joista laskennalliset kriteerit täyttäviä eli vähintään 38 kertaa siteerattuja oli 38. 

Suomalaisia neurotutkijoita ranking-luokitteluun pääsi mukaan yhteensä 50.

− Luokittelu ei kerro tutkijan paremmuudesta, mutta se kertoo näkyvyydestä, arvostuksesta ja merkittävyydestä alan tutkijoiden kansainvälisessä verkostossa. Meiltä Pirkanmaalta listalla mukana on myös psykologian professori Jari Hietanen Tampereen yliopistosta, Peltola kertoo.

Tays tunnetaan epilepsiahoidoista

Peltolan tutkimusryhmien työ on keskittynyt erityisesti neuromodulaatiohoitoihin eli syväaivo- ja vagushermostimulaatioon, joita käytetään muun muassa vaikean epilepsian, Parkinsonin taudin, erilaisten pakko-oireiden ja masennuksen hoidossa. Tätä osaamista hän ja neurokirurgi Kai Lehtimäki kollegoineen ovat vieneet Taysista maailmalle jo toistakymmentä vuotta.

Mikä työstä tekee näin kilpailukykyistä maailmalla, siihen Peltolalla on selkeä vastaus: yhteistyö eri alojen kesken niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti − ja yhteinen asenne, että tutkimus on enemmän elämäntapa kuin työ.

− Näiden hoitojen kehittämisessä tarvitaan neurologian ja neurokirurgian lisäksi ainakin radiologian, fysiikan, matemaattisen mallintamisen, teknologian, molekyylibiologian ja psykiatrian ymmärrystä. Tämä kaikki asiantuntijuus täytyy saada toimimaan yhteen, ja siinä me olemme onnistuneet, hän sanoo.

Lisäksi Peltola näkee isoa hyötyä siitä, että piirit Pirkanmaalla ovat pienemmät kuin isoissa kansainvälisissä tutkimuskeskuksissa.

− Me olemme itse mukana kliinisessä työssä ja kuljemme potilaiden kanssa pitkään yhteistä matkaa. Sitoudumme potilaisiin ja potilaat sitoutuvat meihin, jolloin näemme läheltä, miten hoidot vaikuttavat.

Seuraavaksi kohti OOO-mittareita

Takana on kymmeniä eri alojen eri näkökulmista tekemiä tutkimuksia, jotka kaikki ovat kantaneet kortensa kekoon neuromodulaatiohoitojen kehittämiseksi. Työ ei toki ole silti valmis.

− Seuraavaksi tarkoitus on viedä tutkimusta eteenpäin erityisesti kuvantamisteknologian ja neuropsykologian näkökulmista. Samoin menemme syvemmälle Taysin ”Oikealle potilaalle oikea hoito oikeaan aikaan” (OOO)  -tutkimusohjelman mukaisessa ideologiassa. Lähdemme tutkimaan ja mittaamaan tarkemmin kustannustehokkuutta sekä sitä, ketkä näistä hoidoista hyötyvät eniten, Peltola sanoo.

Lisäksi koulutuskeikat eri puolille maailmaa jatkuvat.

− Ei riitä, että käytössä on hienoa tekniikkaa, vaan sitä täytyy myös osata käyttää millintarkasti. Siinäkin on eri sairaaloiden välillä suuret erot.

Ranking of Top Scientists in the area of Neuroscience

  • Kansainvälinen Research.com-palvelun julkaisema neuroalan ranking-luokittelu kertoo tutkijoiden tekemän työn näkyvyydestä ja merkittävyydestä, sillä se perustuu julkaisujen siteerausten määrään.
  • Kärjestä löytyvät alan merkittävimmät nimet, kuten Fred Gage Salk Institutesta Yhdysvalloista, Larry Squire Kalifornian yliopistosta ja ykköspaikkaa pitävä Trevor Robbinsin Cambridgen yliopistosta. 
  • Suomesta mukana on yhteensä 50 neuroalan tutkijaa, joista Peltolan lisäksi Tampereelta psykologian professori Jari Hietanen Tampereen yliopistosta.

Maailman lista: https://research.com/scientists-rankings/neuroscience

Suomen lista: https://research.com/scientists-rankings/neuroscience/fi

Teksti: Anne Kohtala
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto