Julkaistu 18.2.2019

Kangasalan lapset vuoden päästä Taysin lasten päivystykseen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ehdottaa Kangasalan kaupungille, että vuoden 2020 alusta Kangasala-Pälkäneen alueen alle 16-vuotiaat lapset siirtyvät Tays Keskussairaalassa toimivan lasten päivystyksen potilaiksi. Silloin lasten päivystys siirtyy uuteen lasten ja nuorten sairaalaan. Uudessa lasten ja nuorten sairaalassa voidaan hoitaa kaikkia muita paitsi vamman tai tapaturman vuoksi päivystyshoitoa tarvitsevia alle 16-vuotiaita. Kaikkien lapsipotilaiden vammat ja tapaturmat hoidetaan jatkossakin Ensiapu Acutassa.

Muiden itse päivystykseen hakeutuvien kangasalalaisten päivystyspalvelut tarjotaan jatkossakin Tays Valkeakosken yhteispäivystyksessä. Ambulanssilla saapuvat potilaat kuljetetaan Acutaan, mutta omin avuin hoitoon hakeutuvat potilaat ohjataan edelleen Valkeakoskelle. Tays Valkeakosken päivystyksen toimintaan on panostettu merkittävästi vuoden 2018 aikana, jotta yliopistosairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen edellytykset täyttyvät myös Valkeakoskella. Acutaa koskevat uudistamistarpeet ja päivystysprosessin sujuminen sekä alueellinen valmius arvioidaan uudestaan lähivuosina.

Kangasalan kaupunginhallitus esitti tammikuussa sairaanhoitopiirille Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen asukkaiden kiireellisen hoidon ja päivystyksen siirtämistä Tays Ensiapu Acutaan. Kaupunki perusteli siirtoa sillä, että ambulanssit jo ohjataan Acutaan ja siellä olisi tilaa myös muille kangasalalaisille. Lisäksi monet päätyvät Valkeakoskelta hoidettaviksi lopulta Acutaan, ja asukkaiden luontainen asiointisuunta on Tampere. Kangasalan keskustasta on 15 kilometriä Keskussairaalaan Acutaan ja 30 kilo­metriä Valkeakosken päivystykseen.