Julkaistu 22.12.2022

Kansallinen vaikuttavuustekopalkinto Taysin rintasyöpätiimille: kokous toimii kuin huippuunsa hiottu kone

Taysin rintasyöpätiimin hoidon suunnittelukokous on huippuunsa hiottu tuokio, jossa kaikki tietävät tehtävänsä. Kaksi kertaa viikossa kokoontuva monialainen tiimi käy läpi kaikki Taysissa hoidettavat rintasyöpäpotilaat.

Syövänhoidon osastonylilääkäri, rintasyöpätiimin vetäjä Minna Tanner on juuri nuijinut päätökseen puolentoista tunnin mittaisen rintasyöpätiimin MDT-kokouksen (Multidisciplinary team). Moniammatillinen tiimi kokoontuu näihin kokouksiin kaksi kertaa viikossa suunnittelemaan rintasyöpäpotilaiden hoitoa. 

Kuten aina, kokouksessa käytiin läpi kahdenlaisia rintasyöpäpotilaita: leikattuja potilaita ja heitä, jotka ovat menossa leikkaukseen. Paikalla oli tuttuun tapaan protokollan mukainen työryhmä yli yksikkö- ja toimialuerajojen: kirurgi, onkologi, radiologi, patologi, rintasyöpähoitaja ja sihteeri.

− Kokous eteni oikein sukkelasti. Leikkaukseen meneville tehtiin suositukset, millä tekniikalla kannattaa leikata ja kuinka laajasti. Leikatuille taas mietittiin hoidon jatkoa eli katsottiin, tarvitaanko lisäleikkausta ja millaisilla lääke- tai sädehoidolla kannattaisi jatkaa, kertoo Tanner.

− Kun kaikkien näkökulmien edustajat lausuntoineen ja raportteineen ovat läsnä kokouksessa, saadaan aikaan nopeita ja luotettavia päätöksiä. Kaikki potilaat saavat asianmukaiset diagnostiset testit, yksilöllisen taudinmäärityksen ja parhaan mahdollisen hoidon, jatkaa rintakirurgiasta vastaava osastonylilääkäri Ulla Karhunen-Enckell.

Hiottu kaava kasvattaa laatua

Tays Syöpäkeskuksen rintasyöpätiimin MDT-kokous palkittiin joulukuussa Vaikuttavuusseura ry:n valtakunnallisella Vuoden vaikuttavuusteko -palkinnolla toimintakulttuurin kategoriassa. 

Palkituissa kokouksissa käsitellään kaikki Taysiin lähetetyt rintasyöpäpotilaat, ei vain ongelmatapauksia. Kokoukset etenevät tarkkaan hiotulla kaavalla ja kaikkien potilaiden tilanne käsitellään samalla tavalla.

− Puheenvuorot etenevät tietyssä järjestyksessä, samoin kirjaukset ja lausunnot tehdään aina systemaattisesti ja sovittujen aikarajojen mukaisesti. Näin radiologin ja patologin löydökset sekä muut tiedot tulee katsottua aina kunnolla eri ammattilaisten näkökulmista eikä yhtään lankaa jää solmimatta, kuvaa rintaradiologian vastuulääkäri Annukka Salminen.

Pirkanmaalla todetaan joka vuosi noin 600 rintasyöpää ja rintasyöpätiimi käsittelee noin 2 000 tapausta vuodessa. Tarkan raportoinnin ansiosta kaikki potilasta hoitavat tahot tietävät, mitä kokouksessa on käsitelty ja potilasta voi hoitaa eri lääkäri tai kirurgi kuin kokouksessa paikalla ollut. Samalla uudet hoitolinjaukset leviävät nopeasti kaikkien ammattilaisten käyttöön ja myös potilas pääsee näkemään, mitä hänen tilanteestaan on kirjattu.

Lisäksi kartoitetaan potilaan mahdollisuudet osallistua kliiniseen tutkimukseen.

− On tärkeää, että jokaiselle potilaalle tarjoutuu yhtäläinen mahdollisuus osallistua myös yliopistollisessa sairaalassa tehtävään tieteelliseen tutkimukseen ja hoitojen kehittämiseen, täydentää patologian ylilääkäri Mika Tirkkonen Fimlab Laboratoriot Oy:stä.

Työtapa levisi myös muihin syöpiin

MDT-kokoukset on tunnustettu kansainvälisesti syöpäsairauksien diagnostiikan ja hoidon kultaisiksi laatustandardeiksi. Esimerkiksi Englannissa kaikkien syöpäpotilaiden hoitojen suunnittelu MDT-kokouksissa on pakollista ja toimintaa auditoidaan vuosittain.

Auditointi antoi sysäyksen prosessijohtamisen, tiedolla johtamisen työkalujen ja ohjelmistorobotiikan kehittämiselle rintasyöpätiimissäkin. MDT-kokouksen kehittäminen alkoi toden teolla vuonna 2019, jolloin Tays Syöpäkeskuksessa tehtiin Euroopan syöpäverkostojen (OECI Organisation of European Cancer Institutes) auditointi. 

− Jo silloin saimme auditoijilta maininnan yhtenä Euroopan parhaiten järjestetyistä kokouksista, mutta kehitettävääkin oli. Huomasimme, että MDT-kokoustyöskentely oli kirjavaa ja kokouksissa käsitellyistä potilaista tai toiminnasta ei ollut kunnon kirjauksia, sanoo Karhunen-Enckell.

Tanner, Karhunen-Enckell, Tirkkonen ja Salminen kuuluvat Taysissa MDT-kokouksen ydinkehittäjiin. Heidän lisäkseen osansa on antanut koko Taysin rintasyöpätiimi eli kaikki kokouksiin osallistuneet erikoislääkärit, hoitajat ja sihteerit sekä ylilääkäri Annika Auranen ja laatupäällikkö Sari-Marja Hytönen, joiden koordinoimana syöpätiimitoiminta on levinnyt jo 17 eri syöpäsairauden hoitoon Tays Syöpäkeskuksessa.

− Olemme tehneet todella paljon töitä tämän eteen. Hienoa, että tapamme toimia on nyt valmis levittäytymään myös muihin tiimeihin, Karhunen-Enckell iloitsee.

Mikä palkinto?

  • Vaikuttavuusseura ry järjestää vuosittain Vuoden vaikuttavuusteko -kilpailun, jolla se nostaa esiin niitä asioita, toimia, innovaatioita ja onnistumisia, joilla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta Suomessa. 
  • Tänä vuonna vaikuttavuuspalkintoja jaettiin kolmessa kategoriassa: yhteiskunta, toimintakulttuuri ja palvelut, joissa kilpaili kaikkiaan 21 ehdokasta.
  • Taysin syövänhoidon rintasyöpätiimi palkittiin toimintakulttuurin kategoriassa työstään syöpäpotilaiden hoidon moniammatillisten suunnittelukokousten vaikuttavuuden parantamiseksi. Tays Sydänsairaala puolestaan palkittiin palvelujen sarjassa sydämen vajaatoimintapotilaiden etähoitopalvelukonseptin kehittämisestä.

Teksti ja kuva: Anne Kohtala