Julkaistu 2.8.2021

Karanteenin lyhentämistä testauksella ei tällä hetkellä suositella Pirkanmaalla

THL:n uuden ohjeen mukaan karanteenin kestoaika muilla kuin sairaalapotilailla ja hoivakotien asukkailla lyheni kymmeneen vuorokauteen 2.8.2021 alkaen. Uusi ohje ei koske tätä aiemmin aloitettujen karanteenien kestoa.

Karanteenin voi purkaa, jos altistuneesta aikaisintaan kuusi vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Negatiivisen testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamisesta.

Testaus ensisijaisesti oireisille potilaille

THL ohjeistaa, että sairaanhoitopiirit ja kunnat harkitsevat itsenäisesti resurssiensa puitteissa, miten laajasti ne ottavat käyttöön karanteenin aikana, altistumisesta aikaisintaan kuuden vuorokauden kohdalla tehtävän testin.

Pirkanmaalla koronatestaus on ruuhkautunut. Välttääksemme suuremmat viiveet näytteenottoon pääsyssä suosittelemme tällä hetkellä, että karanteenissa olevat oireettomat eivät hakeutuisi testiin karanteeniaikaa lyhentääkseen. Mikäli karanteenin aikana tulee oireita, testiin pitää hakeutua. Joudumme nyt keskittämään testaamisen ensisijaisesti oireisille potilaille.

Vaikka karanteeniaika lyhenee kymmeneen päivään, altistuneen tulee seurata oireiden ilmaantumista 14 päivää altistuksen alkamisesta. Jos oireita ilmaantuu, tulee testiin mennä välittömästi.