Tays Pitkäniemen kartta

Pitkäniemen kartta

1

Neuvonta
Toimialue 5 hallinto
Juhlasali
Kirkko
Työhönotto

15

Villa Niemi

2

Toimialue 6 hallinto
Toimialue 6 toiminnallinen kuntoutus
Toimialue 5 ja toimialue 6 työsuojeluvaltuutettu
 

17

Akuuttipsykiatrian osasto 9

3

Toimistotiloja, neuvottelutiloja, atk-luokka, oikeuspsykiatrian poliklinikka

19

Puutarhaterapia ja ulkotyö

4

Psykoosiosasto 1

21

Kuntosali

5

Nuorisopsykiatrian osasto 1

24

Poutala

6

Akuuttipsykiatrian osasto 6

26

Kasvihuone

7

Akuuttipsykiatrian osasto 5

27

Linna, sairaalamuseo

8

EVA-yksikkö, Sairaalakoulu

70

Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö pr 1-4

10

Yleissairaalapsykiatrian osasto 1

71

Autismikuntoutusyksikkö

11

a. Päivystyspoliklinikka,
    Akuuttipsykiatrian pkl
b. Vanhuspsykiatrian osastot
b. Neuropsykiatrian osasto
b. Akuuttipsykiatrian osastot 7
b. Fysioterapia
c. Neuro- ja vanhuspsykiatrian poliklinikka
c. Laboratorio

72

Nuorten kuntoutusyksikkö
Lasten kuntoutusyksikkö
Toiminnallinen kuntoutus
Tukikeskuksen asiantuntijapalvelut
Hammashoitola

Rajasalmen koulu

12

Terapiatilat.
Taideterapia
Toimintaterapia
Musiikkiterapia

80

Ravintokeskus

13

Tekninen osasto

89

Kahvio

14

Oikeuspsykiatrian osastot 1
Psykoosiosasto 2