Tays Pitkäniemen kartta

Pitkäniemen kartta

1

Neuvonta
Toimialue 5 hallinto
Juhlasali
Kirkko
Työhönotto

15

Villa Niemi

2

Toimialue 6 hallinto
Toimialue 6 toiminnallinen kuntoutus
Toimialue 5 ja toimialue 6 työsuojeluvaltuutettu
 

17

Akuuttipsykiatrian osasto 9

3

Toimistotiloja, neuvottelutiloja, atk-luokka, oikeuspsykiatrian poliklinikka

19

Puutarhaterapia ja ulkotyö

4

Psykoosiosasto 1

21

Kuntosali

6

Akuuttipsykiatrian osasto 6

24

Poutala

7

Akuuttipsykiatrian osasto 5

26

Kasvihuone

10

Yleissairaalapsykiatrian osasto 1

27

Linna, sairaalamuseo

11

a. Päivystyspoliklinikka,
    Akuuttipsykiatrian pkl
b. Vanhuspsykiatrian osastot
b. Neuropsykiatrian osasto
b. Akuuttipsykiatrian osastot 7
b. Fysioterapia
c. Neuro- ja vanhuspsykiatrian poliklinikka
c. Laboratorio

70

Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö pr 1-4

12

Terapiatilat.
Taideterapia
Toimintaterapia
Musiikkiterapia

71

Autismikuntoutusyksikkö

13

Tekninen osasto

72

Nuorten kuntoutusyksikkö
Lasten kuntoutusyksikkö
Toiminnallinen kuntoutus
Tukikeskuksen asiantuntijapalvelut
Hammashoitola

Rajasalmen koulu

14

Oikeuspsykiatrian osastot 1
Psykoosiosasto 2

80

Ravintokeskus

89

Kahvio