Julkaistu 25.5.2020

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät jo sairaalan toiminta- ja talousluvuissa

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät selvästi jo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensimmäisen välitilinpäätöksen toiminta- ja talousluvuissa. Hoitoon pääsyaika on pidentynyt ja alijäämäennuste kasvanut.

Tammi-huhtikuun aikana 84 prosenttia potilaiden kiireettömän hoidon tarpeesta arvioitiin määräajassa. Hoitoon pääsi määräajassa 97 prosenttia potilaista. Kiireellisessä hoidossa hoidon tarve arvioitiin määräajassa 88:lla prosentilla potilaista ja hoito toteutettiin 95 prosentilla potilaista.

Kysyntä laskenut

Taysin palvelujen kokonaiskysyntä on laskenut neljän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 12 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidossa hoidettujen eri potilaiden määrä on vähentynyt edellisvuodesta kolme prosenttia. Laskutettavien avohoitokäyntien määrä on vastaavasti vähentynyt viisi prosenttia.

Myös hoitojaksojen ja laskutettavien hoitopäivien määrä on vastaavasti laskenut. Vähennykset ovat syntyneet maaliskuun puolivälin jälkeisenä aikana, kun Taysin kiireetöntä hoitoa on siirretty eteenpäin. Kiireettömän hoidon siirtyessä myös kunnille koituvat kustannukset siirtyvät eteenpäin. Jäsenkuntamyynnit ovatkin toteutuneet nyt selvästi edellisvuotta pienempinä ja niiden ennustetaan alittuvan 50-55 miljoonaa euroa.

Alijäämää alkuvuodelta 18,8 miljoonaa

Ensimmäisessä välitilinpäätöksessä sairaanhoitopiirin alijäämä on 18,8 miljoonaa euroa. Alijäämän ennustetaan vuoden lopussa olevan noin 80 miljoonaa euroa. Ennusteisiin liittyy koronaviruspandemian vuoksi merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Koronavirukseen varautuminen ei ole vaikuttanut toimintakuluihin yhtä merkittävästi kuin tuottoihin. Siirtyneen toiminnan osalta muuttuvia kuluja on säästynyt, mutta toisaalta myös ylimääräistä varautumista on pitänyt tehdä. Kaikkiaan toimintakulut ovat toteutuneet suurin piirtein talousarvion mukaisesti. Pandemian jatkuessa toimintakulut tulisivat ennusteen mukaan vuositasolla alittamaan niukasti talousarvion.

Palkkakustannukset ovat alkuvuonna ylittäneet talousarvion. Sen sijaan ulkopuolisten palvelujen ostot olisivat alkuvuoden tietojen perusteella tänä vuonna selvästi alittumassa.