Julkaistu 29.3.2021

Koronavuosi painoi sairaanhoitopiirin konsernin tilinpäätöksen 15 miljoonaa alijäämäiseksi

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernin ja Taysin viime vuoden toimintaa ja tulosta värittää voimakkaasti koronan aiheuttama pitkäkestoinen poikkeustilanne. Korona vaikutti konserniin ja Taysin toimintaan hyvin eri tavoilla. Taysin eli sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä ilman yhtiöitä oli 30 miljoonaa euroa. Koko konsernin tasolla tilikauden alijäämä oli 14,9 miljoonaa euroa, selviää sairaanhoitopiirin hallituksen tiistaina käsittelemästä viime vuoden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Tays ja sairaanhoitopiirin konserniyhteisöt valmistautuivat keväällä erittäin nopealla aikataululla koronapotilaiden hoitoon kouluttamalla henkilökuntaa sekä varustamalla ja rakentamalla koronaosastoja. Samaan aikaan oli ajettava alas kiireetöntä hoitoa. Loppuvuotta kohden jonoja saatiin purettua ja hoitoon pääsy helpottui. Yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden määrä Taysissa olikin vuoden lopussa yliopistosairaaloiden pienin.

Taysin lähetteiden ja leikkausten määrä väheni edellisvuoteen nähden seitsemän prosenttia, mikä aiheutti tuleville vuosille hoitovelkaa. Vastaavasti koronatestaus kasvatti Fimlabin laboratoriotoimintaa merkittävästi. Kaikkiaan korona aiheutti Taysille 30 miljoonan euron menetyksen, josta valtio korvasi 20 miljoonaa. Valtion on luvannut korvata täysimääräisesti koronasta aiheutuvat kulut, kuitenkin niin, että kuntien ja sairaanhoitopiirien saamia tukia tarkastellaan kokonaisuutena. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien taloudellinen tilanne parani voimakkaasti vuonna 2020 valtion koronasta aiheutuneiden tukitoimintojen vuoksi. Pirkanmaalla ei kuitenkaan monista muista sairaanhoitopiireistä poiketen pyydetty jäsenkuntia osallistumaan sairaanhoitopiirin talouden tasapainotukseen, vaan valtuusto päätti, että vuoden 2020 alijäämä katetaan suunnitelmakaudella maanmyyntituloilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sairaaloiden maa-alueita tullaan myymään sijaintikunnille.

Vuoden 2020 aikana Taysin toimipisteissä

  • hoidettiin 226 831 eri potilasta
  • tuotettiin 987 350 avohoidon tapahtumaa ja 37 997 leikkaustoimenpidettä
  • käytettiin palvelujen tuottamiseen 913,2 miljoonaa euroa.

Isoja toiminnallisia muutoksia

Viime vuodet valmisteltu Tampereen kaupungin ja Taysin mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiohanke saatiin päättyneen vuoden aikana valmiiksi. Vuoden 2021 alusta Taysin psykiatrian toimialueelle siirtyi noin 5000 potilaan hoitovastuu, 16 mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoitoyksikköä sekä 205 henkilöstövakanssia.

Uudistamisohjelmassa käynnistettiin viime vuonna aikuispsykiatrian uudisrakennuksen rakentaminen Tays Keskussairaalan alueelle.

Koronatilanne edesauttoi myös sairaalassa nopeita toimintatapojen muutoksia. Taysissa ryhdyttiin laajasti hyödyntämään sähköisiä työskentely- ja kokouskäytäntöjä ja etätöitä. Esimerkiksi puhelin- ja videovastaanotot lisääntyivät ja OmaTaysin käyttäjien määrä kasvoi. Digitalisaatio on myös yksi syksyllä päivitetyn Taysin strategian painopisteistä.