Koulutustapahtuman järjestäminen Kirurgian koulutuskeskuksessa

Kirurgian koulutuskeskuksessa voivat harjoitella terveydenhuollon ammattihenkilöt ja alalle opiskelevat. Lääkintälaitteiden, implanttien ja instrumenttien valmistajat voivat järjestää koulutuskeskuksessa omia kurssejaan. Keskuksessa ei kuitenkaan voi testata kehittelyvaiheessa olevia välineitä.

Koulutustapahtuman varaaminen

Kirurgian koulutuskeskus toimii maanantaista perjantaihin. Opetussalissa tapahtuva koulutus järjestetään kello 8–16 välille.

Koulutuksen suunnittelu lähtee palvelutilauslomakkeen täyttämisestä. Tarvitsemme tiedon halutusta kurssiajankohdasta, kurssin laajuudesta (montako vainajaa tarvitaan) ja aiheesta (mitä suunnitellaan tehtäväksi) sekä järjestäjän yhteystiedot, jotta voimme tarjota sopivia päiviä varaustilanteen mukaisesti. Haluamanne päivä varataan ja kurssin järjestämisestä tehdään tämän jälkeen kirjallinen sopimus.

Lomake lähetetään täytettynä osoitteeseen: kirurgiankoulutuskeskus(at)pshp.fi.

Tilavaraus sisältää:

 • Opetussali varauksen mukaisesti
 • Varaustilanteen mukaisesti koulutuskeskuksen yhteydessä oleva kokoustila, max 20 henkilöä, sovittava erikseen
 • Koulutuskeskuksen oma perusinstrumentaatio järjestelyineen ja huoltoineen
 • Sosiaalitilat ja suojavaatetus
 • Muut koulutuskeskuksen tilat
 • Koordinaattorin palvelut
  • Koulutukseen liittyvä opastaminen ja ohjeistus
  • Koulutuskeskuksen ulkopuolisten tilojen varaaminen (tilavuokra ei sisälly hintaan), avustaminen tarjoilu- ja hotellivarauksissa
 • Avustavan henkilöstön palvelut
  • Läsnäolo ja avustaminen koulutustapahtuman aikana
 • Ulkoisen instrumentaation perushuolto; erityistarpeet sovitaan erikseen ja laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti

Peruutukset ja muutokset

Varauksen voi perua ilman kustannuksia viimeistään kuusi viikkoa ennen varattua ajankohtaa. Jos peruutus tehdään myöhemmin, peritään 50–100 % kuluista, katso hinnasto. Muutokset kurssin ajankohtaan ja aikatauluun pitää myös tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen varattua ajankohtaa.

 • Peruutus viimeistään kuusi viikkoa ennen varattua ajankohtaa: ei kustannuksia
 • Peruutus viimeistään kolme viikkoa ennen varattua ajankohtaa: 50 % tilavuokrakustannuksesta
 • Peruutus alle kolme viikkoa varausajankohdasta: 100 % tilavuokrakustannuksesta

Saliajan käyttöä koskevat muutokset on ilmoitettava viimeistään neljä viikkoa ennen varattua ajankohtaa.

Ehdot koskevat kaikkia vahvistettuja koulutustilaisuuksia. Koulutustapahtuma laskutetaan tilaisuuden jälkeen annettujen laskutustietojen mukaisesti.

Hinnat

PSHP:n ulkoisten koulutusten hinnat ovat nähtävillä hinnastossa. Hinta riippuu koulutuksessa tarvittavien opetuspaikkojen ja tilojen määrästä käyttöpäivien mukaan. Hintaan sisältyvät palvelut löytyvät hinnastosta.

Koulutuskeskus ei tarjoa kouluttajaa, vaan kurssin järjestäjän pitää hankkia sellainen itse. Sisäisissä koulutuksissa kouluttaja on useimmiten klinikan oma erikoislääkäri. Yhdistykset ja laitevalmistajat saattavat myös palkata asiantuntijoita muualta antamaan koulutusta.

Hintaan ei sisälly koulutuskohtainen erityisinstrumentaatio. Sen perushuolto kuuluu hintaan, mutta mikäli huollossa on erityistarpeita, esimerkiksi sterilointi, ne sovitaan erikseen ja laskutetaan myöhemmin toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Koulutuskeskuksen ulkopuolisten tilojen, kuten luentosalien, tilavuokra tai tarjoilut eivät sisälly hintaan. Mikäli on tarvetta kurssitodistusten, esitteiden tai nimikylttien valmistamiselle, niistä peritään oma hintansa: koordinaattorin tuntihinta 42 euroa + alv, nimikyltit 2 euroa + alv/kpl.

Ulkoisten asiakkaiden hinnasto

Opetussali 210 m²
 • enimmillään 8 opetuspaikkaa
8 500 € + alv 24 %/päivä
Opetussali 210 m²
 • ei vainajia opetuskäytössä
5 750 € + alv 24 %/päivä
Opetussali ½ tila 105 m²
 • enimmillään 4 opetuspaikkaa
 • korkeintaan 16 osallistujaa
5 750 € + alv 24 %/päivä
Sarjakoulutus
 • yhteensä 4 opetuspaikkaa, josta voi käyttää 1–2 opetuspaikan kerralla
 • varattavissa ma – ke
 • koulutuskeskuksessa voi olla muuta koulutusta samanaikaisesti
6 000 € + alv / sarja
Koordinaattorin erikseen sovittavat palvelut 42 € + alv/tunti

Huomattavaa

Kaikki instrumentit, joita käytetään elävillä potilailla kadaveriharjoittelun jälkeen, täytyy steriloida ennen kuin ne lähtevät koulutuskeskuksesta.

Jos koulutuksessa käytetään C-kaarta, koulutuksen järjestäjän on huolehdittava, että kouluttajat ja osallistujat ovat tietoisia koulutuskeskuksen säteilysuojeluohjeista. Koulutustilaisuuden aikana järjestäjän edustajien velvollisuus on huolehtia, että säteilyturvallisuutta noudatetaan. C-kaarta käyttävän järjestäjän edustajan tai kouluttajan tulee pitää C-kaaren dosimetria salityöskentelyn aikana.