Ohjeita osallistujalle

Kirurgian koulutuskeskus on Pohjois-Euroopan ensimmäinen leikkaussaliympäristöä simuloiva opetuksen huippuyksikkö. Yksikkömme on suunniteltu toimimaan eri operatiivisten lääketieteen erikoisalojen ja kliinisen anatomian opetuspaikkana.

Ilmoittautuminen kurssille

Suuri osa kursseista on yhteistyökumppaneiden järjestämiä, ja niille ei voi ilmoittautua koulutuskeskuksen tai koulutuskalenterin kautta. Koulutuskeskus järjestää joitakin yleisiä kursseja, joihin otetaan yksittäisiä osallistujia eri klinikoista. Niistä tiedotetaan koulutuskeskuksen sivuilla ja koulutuskalenterissa.

Kirurgian koulutuskeskukseen ei voi suoraan hakea harjoittelijaksi tai opiskelijavaihtoon, vaan mahdolliset hakemukset pitää tehdä yliopistolle tai Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköille.

Muun sairaalan työntekijä voi osallistua vierailijana hyvinvointialueen sisäisiin koulutuksiin. Koulutus on vierailijalle maksullinen, 400 euroa + ALV 24% / vierailija/päivä. Vierailusta pitää aina sopia koulutusvastaavan kanssa. Vierailijan tulee ilmoittaa osallistumisestaan sisäiseen koulutukseen etukäteen osoitteeseen: kirurgiankoulutuskeskus(at)pirha.fi.

Ilmoittautuessaan Kirurgian koulutuskeskukselle vierailijan tulee antaa yhteys- ja laskutustietonsa sekä laskutusviite. Koulutus laskutetaan annettujen laskutustietojen mukaisesti jälkikäteen.

Aseptiikka ja tartuntataudeilta suojautuminen

Kirurgian koulutuskeskuksen opetuksessa käytetään pääsääntöisesti vainajia, joille on jo tehty kuolinsyynselvitykseen liittyvä ruumiinavaus. Edesmenneen tahto ja vakaumus ruumiinsa käytön suhteen on varmistettu sekä potilaspapereista että hänen läheisiltään.

Käytettävät vainajat ovat niin sanottuja tuorevainajia, joiden taustoja pyritään selvittämään mahdollisuuksien mukaan. Tiedot saadaan sairauskertomuksista ja vainajan läheisiltä. Koulutuskeskuksessa ei käytetä opetuksessa vainajia, joilla tiedetään tai epäillään olevan tarttuva sairaus.

Opetuskäytössä olevia vainajia ei kuitenkaan ole testattu tarttuvien tautien varalta. Noudata siis huolellisesti henkilökunnan antamaa ohjeistusta suojavaatetuksesta ja aseptiikasta. Vainajien leikkausopetuksessa tulee noudattaa samoja veritartuntojen ehkäisemiseksi annettuja ohjeita kuin eläville potilaille tehtävissä operaatioissa.

Lue lisää: Lausunto infektioriskeistä liittyen vainajien käyttöön leikkausopetuksessa

Koronatartuntojen estämiseksi vierailijoiden joukossa pyydämme noudattamaan koronaohjeita.

Vainajien kunnioitus ja vaitiolositoumus

Vainajien kunnioittaminen on opetustilaisuudessa keskeistä. Vainajaa kunnioittavaan käytökseen kuuluu opetushenkilökunnan ohjeiden ehdoton noudattaminen. Opetustilaisuudessa suoritetaan ainoastaan ne toimenpiteet, jotka on suunniteltu tilaisuuteen kuuluvaksi.

Opetustilaisuuden aikana tai tilaisuuden jälkeen ei ole hyväksyttävää keskustella opetuksessa olleista vainajista ulkopuolisten kuullen. Asiallinenkin keskustelu saattaa aiheuttaa häiriötä tai haittaa asiaan perehtymättömien kuullen.

Vainajien valokuvaaminen tai videokuvaaminen on ehdottomasti kiellettyä. Luentosaliin välitettyä reaaliaikaista kuvaa ei myöskään saa tallentaa. Käänny koulutuskeskuksen henkilökunnan puoleen, jos sinulla tai ryhmälläsi on tarvetta kuvaamiseen välittömän opetustilanteen ulkopuolella.

Kysy tarvittaessa lisätietoja opetushenkilökunnalta.

Allekirjoittamalla  sitoumuksen Kirurgian koulutuskeskuksen sääntöihin, vakuutat noudattavasi lomakkeella kuvattuja Kirurgian koulutuskeskuksen sääntöjä.