Kirurgian koulutuskeskus

Säteilysuojelu läpivalaisua käytettäessä

 • Läpivalaisua käyttävät henkilöt pukevat päälleen säteilysuojaimet

  • Kilpirauhassuoja ja lyijykumiesiliina ovat perussuojavarustus

  • Lyijykumiesiliina vaimentaa suurimman osan potilaasta siroavasta röntgensäteilystä

 • Läpivalaisua käytettäessä kuvaa ottava henkilö varoittaa toisia kuuluvalla äänellä ennen kuvausta ja ilmoittaa kun kuvaus on ohi. Kuvauksen ajaksi muut suojautuvat väliseinän, sädesuojasermin tai suojavarusteissa olevan toisen henkilön taakse kuvauksen ajaksi. Opetussalista voi myös poistua sulkutilan puolelle.

  • Huolehdi, että vartalosi on mahdollisimman suurelta osin sermin takana

  • Hetkellistä kuvausta varten kannattaa kääntää kasvot poispäin kuvauksesta

 • Vainajaan kohdistettu röntgensäteily leviää sironneena säteilynä kaikkialle tutkimushuoneeseen. Tutkimushuoneessa kahden metrin etäisyydellä kuvauskohteesta oleva työntekijä altistuu säteilylle, jonka määrä on noin tuhannesosa vainajaan kohdistettavasta säteilystä. Vainajasta sironnut säteily on siis määrältään huomattavasti vähäisempi kuin vainajaan kohdistuvan primäärisäteilyn määrä.

  • Pysy kuvauksen ja läpivalaisun aikana niin etäällä kuvauskohteesta kuin mahdollista

 • Raskaana olevan tulee poistua läpivalaisun käytön ajaksi opetussalista sikiön säteilyaltistuksen välttämiseksi

 • Älä laita suojaamatonta kättäsi tai muuta kehon osaa röntgenputken säteilykeilaan. Läpivalaisulaitteiden säteilykenttä rajautuu kuvanvahvistimen etupinnan mukaisesti ylittämättä tukirakenteita.

 • Läpivalaisulaitetta käytetään ainoastaan opetustilanteessa ennakkoon sovitulla tavalla eikä sillä saa kuvata henkilökuntaa tai kurssilaisia

  • Koulutuksen järjestäjän velvollisuus on informoida kurssilaisia läpivalaisulaitteen oikeasta käytöstä koulutuskeskuksen ohjeiden mukaisesti

  • Järjestäjän edustajat ja kouluttajat valvovat opetustilanteen aikana, että läpivalaisun käyttö ja säteilysuojelu toteutuvat asianmukaisella tavalla

 • Henkilökunnan ja kurssilaisten saamia säteilyannoksia seurataan dosimetreillä, joiden mittausarvot tarkistetaan neljännesvuosittain.

  • Läpivalaisulaitteen ryhmädosimetri on tarkoitettu laitetta käyttävän henkilön (esim. kurssilaisen tai kouluttajan) altistumista mittaamaan. Se kiinnitetään kuvausten ajaksi rintaan esim. kilpirauhassuojaan säteilysuojainten ulkopuolella, oikein päin säteilylähteeseen nähden.

  • Koulutuskeskuksen paikalla olevat työntekijät käyttävät kahta ryhmädosimetriä, jotka kiinnitetään vaatetukseen salityöskentelyn ajaksi samalla tavalla