Kirurgian koulutuskeskus

Henkilökunnan ja kurssilaisten säteilysuojelu Kirurgian koulutuskeskuksessa läpivalaisua käytettäessä

 • Läpivalaisua käyttävät henkilöt pukevat päälleen säteilysuojaimet

  • Kilpirauhassuoja ja lyijykumiesiliina ovat perussuojavarustus
  • Lyijykumiesiliina vaimentaa suurimman osan potilaasta siroavasta röntgensäteilystä
 • Läpivalaisua käytettäessä kuvaa ottava henkilö varoittaa toisia kuuluvalla äänellä ennen kuvausta ja ilmoittaa kun kuvaus on ohi. Säteilyn käytöstä ilmoittava varoitusvalo on laitettava päälle (valopaneelit sulkutilan puoleisella seinällä). Kuvauksen ajaksi muut suojautuvat sädesuojasermin tai suojavarusteissa olevan toisen henkilön taakse kuvauksen ajaksi. Opetussalista voi myös poistua sulkutilan puolelle. Sama ohje pätee myös otettaessa 2D-kuvia O-kaarella.

  • Huolehdi, että vartalosi on mahdollisimman suurelta osin sermin takana
  • Hetkellistä kuvausta varten kannattaa kääntää kasvot poispäin kuvauksesta
 • Vainajaan kohdistettu röntgensäteily leviää sironneena säteilynä kaikkialle tutkimushuoneeseen. C-kaarta tai O-kaaren 2D-kuvantamista käytettäessä kahden metrin etäisyydellä kuvauskohteesta oleva työntekijä altistuu säteilylle, jonka määrä on noin tuhannesosa vainajaan kohdistettavasta säteilystä. Vainajasta sironnut säteily on siis määrältään huomattavasti vähäisempi kuin vainajaan kohdistuvan primäärisäteilyn määrä.

  • Pysy kuvauksen ja läpivalaisun aikana niin etäällä kuvauskohteesta kuin mahdollista
 • Raskaana olevan tulee poistua läpivalaisun käytön ajaksi opetussalista sikiön säteilyaltistuksen välttämiseksi.

 • O-kaaren 3D-kuvauksen aiheuttama säteilyannos vastaa tietokonetomografiaa. 3D-kuvia otettaessa kaikki muut paitsi kuvaaja poistuvat opetussalista. Suurin sädeannos kohdistuu kuvaajan ylävartaloon ja päähän, jonka takia kuvaaja suojautuu sädesuojaseinän taakse 3D-kuvauksen ajaksi.

 • Älä laita suojaamatonta kättäsi tai muuta kehon osaa röntgenputken säteilykeilaan. Läpivalaisulaitteiden säteilykenttä rajautuu kuvanvahvistimen etupinnan mukaisesti ylittämättä tukirakenteita.

 • Läpivalaisulaitetta käytetään ainoastaan opetustilanteessa ennakkoon sovitulla tavalla eikä sillä saa kuvata henkilökuntaa tai kurssilaisia.

  • Koulutuksen järjestäjän velvollisuus on informoida kurssilaisia läpivalaisulaitteen oikeasta käytöstä koulutuskeskuksen ohjeiden mukaisesti
  • Järjestäjän edustajat ja kouluttajat valvovat opetustilanteen aikana, että läpivalaisun käyttö ja säteilysuojelu toteutuvat asianmukaisella tavalla
 • Henkilökunnan ja kurssilaisten saamia säteilyannoksia seurataan dosimetreillä, joiden mittausarvot tarkistetaan neljännesvuosittain.

  • Läpivalaisulaitteen ryhmädosimetri on tarkoitettu laitetta käyttävän henkilön (esim. kurssilaisen tai kouluttajan) altistumista mittaamaan. Se kiinnitetään kuvausten ajaksi rintaan esim. kilpirauhassuojaan säteilysuojainten ulkopuolella, oikein päin säteilylähteeseen nähden.