Palveleva johtaminen

Aika

20.02.2020 klo 8.30-15.30

Paikka

Finn-Medi 5 / Epsilon, Auditorio, 1 krs., Biokatu 12, Tampere

Kohderyhmä

Esimiehet, kehittäjät, organisoijat, projektien johtajat, tiiminvetäjät, kokousten pitäjät, johto jne. Kaikki, jotka ohjaavat työssään toisia/ryhmiä, innostavat muita ja ovat mukana muutoksen aikaansaamisessa sekä muut asiasta kiinnostuneet

Tavoite

 • Perehdyttää osallistujat palvelevan johtamisen perusteisiin.
 • Herättää tarkastelemaan organisaation johtamisen nykytilaa ja sen toimivuutta.
 • Motivoida pohtimaan organisaation johtamisen vahvuuksia, mikä toimii ja mitä pitää kehittää.
 • Saada osallistujat pohtimaan oman johtajuuden vahvuuksia ja kehittämistarpeita.
 • Herättää näkemään palvelevan johtamisen mahdollisuuksia organisaatiolle.
 • Antaa valmiuksia kehittää palvelevaa johtamista organisaatiossa.
 • Innostaa kokeilemaan palvelevan johtamisen käytäntöjä omassa työssään.

Ohjelma

Koulutuspäivässä käsitellään

 • Mitä palveleva johtaminen on?
 • Voiko johtaja palvella?
 • Palvelevan johtamisen perusteet.
 • Miten palveleva johtaminen näkyy käytännössä? Miten eroaa nykyisestä?
 • Mitä hyötyä tai haittaa palvelevassa johtamisessa on?
 • Mitä palvelevan johtaminen edellyttää organisaatiolta ja johtajilta?
 • Palveleva johtaminen ja organisaation tuottavuua.
 • Miten palveleva johtaminen sopii omaan organisaatioon? Mitä lisäarvoa?
 • Miten palveleva johtaminen muuttaa omaa johtamistapaa tai organisaation johtamista?
 • Miten käytänteet muuttuvat?
 • Oma ja organisaation suhde johtamisen uudistumiseen palvelevan johtamisen suuntaan.

Koulutuspäivän jälkeen osallistuja

 • Tietää palvelevan johtamisen perusteet.
 • Voi arvioida palvelevan johtamisen näkökulmasta oman johtajuuden ja organisaation johtamisen vahvuuksia sekä kehittämistarpeita.
 • Pystyy kokeilemaan jotain käytännön keinoja, miten voi soveltaa palvelevan johtamisen periaatteita omassa työssään.
 • Saa valmiuksia arvioida, mitä hyötyä organisaation tulokselle ja henkilöstön hyvinvoinnille on palvelevasta johtamisesta.
 • Saa valmiuksia organisaation ja oman johtajuuden kehittämiseen palvelevaan johtamiseen perustuen.

Kouluttaja

Seija Milicevic, työyhteisökouluttaja, WorkBest Oy

Järjestäjä

Tays, Osaamisen kehittämisyksikkö, koulutuspalvelut@pshp.fi

Osallistumismaksu

105 € (+ alv 24 %) / henkilö. Maksuton Taysin henkilöstölle. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen jälkeen.

Ilmoittautumisen sitovuus

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen tai muutokset siinä tulee tapahtua ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoittautumisajan jälkeen peruttu ilmoittautuminen laskutetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa työyhteisössä toimivalle kollegalle.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen päättyy 13.2.2020

Taysin oma henkilöstö HR-työpöydältä koulutuskalenterin kautta.

Muut osallistujat ilmoittautuvat Taysin verkkosivujen kautta: www.tays.fi/koulutuskalenteri. Mikäli olet kalenterimme uusi käyttäjä, sinun tulee ensin rekisteröityä kalenterin käyttäjäksi. Saatuasi siitä vahvistusviestin sähköpostiisi (rekisteröitymisiä tehdään virka-aikaan), voit käydä ilmoittautumassa koulutukseen koulutuskalenterin kautta. Saat vielä myös ilmoittautumisesta vahvistuksen

Otathan tarvittaessa yhteyttä koulutuspalvelut@pshp.fi, autamme mielellämme.