Hyppää sisältöön
6.2.2020

25 koulutusvastuulääkäriä erikoistuvien lääkäreiden tukena 

Tays haluaa tarjota erikoistuville lääkäreille entistä suunnitelmallisempaa tukea ja ohjausta. Iso askel tässä otettiin viime vuoden aikana, kun 25 Suomen ensimmäistä koulutusvastuu- eli kova-lääkäriä aloitti työnsä.

− Yliopiston ja Taysin yhteisten koulutusvastuulääkäreiden tehtävänä on varmistaa, että erikoistuva lääkäri saa riittävän perehdytyksen, koulutus on suunnitelmallista ja erikoistuvan osaamista arvioidaan systemaattisesti, toteaa apulaisylilääkäri ja koulutuskoordinaattori Johanna Rellman.

Meitä on helppo lähestyä

Erikoislääkärit Jussi Pohjonen sisätaudeilta, Eva Saarinen verisuonikirurgiasta ja Miia Kaartinen nuorisopsykiatrialta ovat työskennelleet kova-lääkäreinä reilun puolen vuoden ajan. Kolmikon ensitunnelmat ovat positiiviset. Erikoistuvilta lääkäreiltä saatu palaute on ollut myönteistä, ja moni heistä on kokenut, että kova-lääkärien myötä erikoistuvan on helpompi nähdä opintonsa kokonaisuutena.

Miia Kaartinen, Eva Saarinen ja Jussi Pohjonen tekevät pioneerityötä erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseksi.

− Olemme erikoistuvien lääkärien edunvalvojia ja tukijoita. Pidän tärkeänä, että meitä on helppo vetää hihasta ja kysyä epäselvistä tai muuten mieltä askarruttavista asioista, Miia Kaartinen toteaa.

Hän kuvailee kova-lääkäreille muodostuneen jo hyvän yhteishengen, joka on syntynyt muun muassa säännöllisten kova-lääkärikokousten ja vapaamuotoisten tilaisuuksien, kuten yhteisen purjehduksen avulla. Kova-lääkärit ovat osallistuneet myös pedagogiseen koulutukseen, ja osa heistä oli mukana kesällä kansainvälisessä kongressissa.

− Olemme työssämme pioneereja, ja on tärkeää, että saamme toisistamme tarvittaessa vertaistukea, Eva Saarinen toteaa.

Erikoistuvat pääsevät oppimaan ohjatusti

Kova-lääkärit myös kouluttavat erikoistuvia. Saarinen kertoo toimivansa päivittäin erikoistuvien lääkäreiden lähiohjaajana potilastyössä esimerkiksi leikkaussalissa ja poliklinikalla.

− Kova-lääkäri seuraa erikoistuvan opintojen etenemistä, jaksottamista ja monipuolisuutta, toteaa Pohjonen.

Hänen mukaansa vastaavaa työtä on monilla erikoisaloilla tehty aiemminkin, mutta koulutusvastuulääkärien myötä työ on järjestelmällisempää ja tuki kaikkien erikoistuvien lääkärien saatavilla. Idea Taysin malliin on syntynyt juuri erikoistuvien lääkäreiden antaman palautteen perusteella.

Sisätauteihin erikoistuva lääkäri Erik Heinäaho on tyytyväinen Taysiin erikoistumispaikkana. Jussi Pohjonen ohjaa Heinäahoa luuydinpunktiossa.

Sisätauteihin erikoistuva lääkäri Erik Heinäaho pitää kova-lääkäritoimintaa hyvänä asiana. Hän kertoo saaneensa ohjaajaltaan, kova-lääkäri Jussi Pohjoselta useamman kerran sähköpostia, jossa Pohjonen on varmistanut, miten opinnot etenevät.

− Olemme myös yhdessä käyneet läpi, millaisia asioita minun olisi hyvä vielä nähdä ja oppia, jotta saan mahdollisimman monipuolisen koulutuksen. Tästä on ollut paljon apua, Heinäaho toteaa.

Heinäahosta Tays on hyvä paikka erikoistua.

− Täällä erikoistuvan lääkärin roolia on mietitty: emme ole vain työntekijöitä, vaan pääsemme oikeasti oppimaan ja ohjaus on laadukasta, Heinäaho sanoo.

Erikoislääkärikoulutus uudistuu

Koulutusvastuulääkärin työhön kuuluu ohjauksen lisäksi tiivis yhteydenpito alueen keskussairaaloiden erikoistuviin lääkäreihin. Alkaneen vuoden tavoitteena on saada oma koulutuslääkärivastaava jokaiselle erikoisalalle sekä keskussairaaloihin ainakin kirurgiaan, sisätaudeille ja psykiatriaan.

− Jokainen kova-lääkäri tekee työtä omalla persoonallaan. Joillakin erikoisaloilla toimii niin sanottu kovan kyselytunti, Kaartinen sanoo.

Saarinen puolestaan kertoo, että verisuonikirurgiassa ollaan ottamassa käyttöön referaattimeetingit, joiden tarkoituksena on kannustaa erikoistuvia perehtymään ammattikirjallisuuteen pitkin erikoistumisopintoja.

Kaartinen toteaa erikoistumislääkärikoulutuksen olevan Suomessa isojen muutosten edessä. Kova-lääkärit ovat uudistuksen konkretiaa, sillä tulevaisuuden tavoitteena on varmistaa entistä paremmin erikoistuvan lääkärin saaman koulutuksen laatu ja osaaminen.

− Uudistuksen myötä erikoistuvan lääkärin osaamista ei arvioida pelkästään työjaksojen keston perusteella, koska osaamisperustainen koulutus mahdollistaa monipuolisemman ammattitaidon ja käytännön osaamisen arvioimisen, Kaartinen kertoo.

Tiina Laaninen