Linkkejä ja aineistoa yleislääketieteen koulutuksen ohjaajalääkärille

Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien terveyskeskuksissa toimii koulutettuja ohjaajalääkäreitä, jotka toimivat yleislääketieteen erikoiskoulutuksessa ja erikoistumisvaiheessa olevien tukena. Tämä aineisto ja linkkikokoelma on koottu ohjaajalääkärien avuksi.

Tutkintovaatimukset ja koulutuspaikat

Ohjausmateriaalit

Lokikirja

The European Definition of General Practice / Family Medicine (WONCA)

Kasvu yleislääketieteen erikoislääkäriksi -juliste pdf-tiedosto

Tärkeät lomakkeet

Koulutustapahtumia ja materiaaleja

Ohjaajakoulutus

Aluetoiminta

Tutkijaterveyskeskustoiminta

Tutkijaterveyskeskusverkosto on 23 terveyskeskuksen muodostama verkosto, joka käynnistyi syksyllä 2015. Verkoston tavoitteena on kehittää terveyskeskusympäristöstä lähteviä tutkimusideoita tutkimuskysymyksiksi ja edelleen niistä toteuttamiskelpoisimmat tutkimussuunnitelmiksi ja tutkimuksiksi. Tutkimusaineistot kerätään verkoston terveyskeskuksista yhteistyönä. Verkostolla on oma tutkimusryhmä, johtoryhmä ja jokaisessa verkoston terveyskeskuksessa on yksi vastuuhenkilö. Tutkimusryhmän jäsenillä on mahdollisuus osallistua Tampereen yliopiston yleislääketieteen oppialan järjestämään tutkijakouluun.

Lisätietoja:

Tuomas Koskela, professori, TaY, sp muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Muita hyödyllisiä linkkejä