Julkaistu 13.1.2020

Taysissa on monia erikoislääkärikoulutuksen tähtiyksiköitä

Nuorten Lääkärien Yhdistys on selvittänyt kyselyllä erikoislääkärikoulutuksen laatua Suomessa. Keskussairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskentelevät erikoistuvat ovat keskimäärin yliopistosairaalassa työskenteleviä tyytyväisempiä saamaansa koulutukseen. Hyviä koulutusyksiköitä löytyy kuitenkin myös yliopistosairaaloista.

Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava selvitys. Se toteutettiin nyt kolmannen kerran NLY:n ja Lääkäriliiton yhteistyönä ja vastaajia oli yhteensä noin 1700, Taysista vain 56. Tulokset julkaistiin viime viikolla Lääkäripäivillä.

Vastaajilta kysyttiin koulutuksen laatua koskevien kysymysten lisäksi, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle. Asteikko oli 0–10, jonka perusteella laskettiin net promoter score (NPS-luku) kullekin koulutuspaikalle. NPS-kysymyksen perusteella koulutuspaikoille myönnettiin 1–5 tähteä suositeltavuuden mukaan.

Taysista löytyi useita yksiköitä, joita erikoistuvat suosittelisivat: Lastentaudit, kuvantamiskeskus ja psykiatria saivat kaikki neljä tähteä ja keuhko-iho-allergiakeskus viisi tähteä. Tays kokonaisuutena sai kolme tähteä eli tulos pysyi viime vuoteen nähden samana. Vastaajia oli tänä vuonna vähemmän, joten monista yksiköistä ei tuloksia voi raportoida (alle viisi vastaajaa).

Erikoisaloista, joilla vastaajat kyselyn aikaan työskentelivät, tarkasteltiin koko erva-alueen tuloksia: parhaiten pärjäsivät akuuttilääketiede, anestesiologia, ihotaudit, lastentaudit, naistentaudit, psykiatria, radiologia, työterveyshuolto ja yleislääketiede, jotka kaikki saivat 4-5 tähteä.

Kyselystä saadaan valtakunnallista tietoa erikoislääkärikoulutuksen laadusta. Lähes 90 prosenttia vastanneista sai tarvittaessa ohjausta käytännön tilanteissa, mutta vain 43 prosentille vastaajista oli järjestetty säännöllisiä konsultaatiotunteja tai ohjaustapaamisia. Koulutusjakson osaamistavoitteet oli määritelty alle puolelle vastanneista. Positiivista kuitenkin on, että lähes 90 prosenttia erikoistuvien mielestä toimipaikkakoulutus (esim. meetingit) toteutuu hyvin ja laadukkaana.

Neljännes erikoistuvista lääkäreistä koki vähintään viikoittain voimakasta uupumusta. Mahdollisuuksia työnohjaukseen ja muuhun tukeen erikoislääkäriksi kasvamisessa pitäisi parantaa.