Opetus

Ajankohtaista

Taysissa tapahtuva lääketieteen ja terveysalan opiskelu korona-epidemian aikana

Tämä ohjekirje korvaa 7.8.2020 annetun ja 10.2.2021 päivitetyn ohjekirjeen. 

Lääketieteen opiskelijoiden kliinisten vuosikurssien poliklinikka- ja vuodeosasto-opetukset sekä terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun ja työssäoppimisen jaksot järjestetään normaalisti huomioiden seuraavat asiat:

Opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja päätöksiä kuin Taysin henkilöstöön. COVID-19-tartuntatautiepidemian ehkäisyssä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Taysin tiloihin EI saa tulla, jos on hengitystieinfektioon viittavia oireita.

Opetuksessa tulee huomioida Taysin antama ajantasainen ohjeistus sairaalaan saapumisesta ja siihen liittyvistä rajoituksista sekä suojautumisesta, hygieniasta ja turvaväleistä sairaalatiloissa. Opiskelijoita koskevat samat suojautumissäännöt kuin Taysin henkilöstöä. Suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla Tays sairaaloissa. Tarkemmin suojainten käytöstä Linkki1 sekä Taysin intran ohjeessa Linkki2.  

Ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana opiskelijan ja koulutusorganisaation tulee seurata työelämäorganisaation sivuilla olevia päivitettyjä COVID-19-pandemiaan ja opiskelijoiden harjoitteluun liittyviä ohjeistuksia.

Koulutusorganisaatiot huolehtivat, että opiskelijoilla on ennen jokaisen opetus- tai harjoittelujakson alkua riittävät tiedot ja taidot infektioiden torjunnasta ja tavanomaisista varotoimista. Opiskelijat voivat myös osallistua COVID -19 potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon.  

Opiskelijoiden rokotuksia koskeva ohjeistus

Huomioithan erilliseen ohjeen opiskelijoiden koronarokotuksista

PSHP voimakkaasti suosittelee opiskelijoille koronarokotusten ottamista. Tartuntatautilain pykälän 48 mukaisen suojan vesirokkoa, tuhkarokkoa, influenssaa ja imeväisten kanssa päätoimisesti toimivien kohdalla hinkuyskää vastaan pitää myös olla kunnossa ja soveltuvuus ennen opetus- tai harjoittelujaksoa tarkistettu.

Opiskelijoita ei rokoteta Taysin työterveyshuollon toimesta pois lukien opiskelijat, jotka ovat työsuhteessa PSHP:iin.

Pandemia-ajan matkailu

Käytännön harjoittelua sairaalassa tekeville suosittelemme noudattamaan matkailun suhteen samoja ohjeita kuin Taysin työntekijöillä. Käytännön harjoitteluvaiheessa on pääsy Taysin intrasivuille, missä tarkemmat ohjeet: Linkki3. Ohjeiden mukaisesti työntekijä, joka ei ole saanut kahta koronarokotusta, ei voi palata työhön 10 vuorokauteen, jos hän on matkaillut riskimaassa (tilanne 4.10.2021). Muilta osin hän noudattaa Suomen virallisia matkailuohjeistuksia: Linkki4. Kansainvälistä vaihto-opiskelijatoimintaa voi toteuttaa.

Juhani Sand, johtajaylilääkäri

Eija Tomás, hallintoylilääkäri

Elina Mattila, hoitotyön johtaja

Suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi kaikkialla Tays sairaaloissa

10.11.2020

Henkilöstö käyttää suu-nenäsuojusta Taysin yksiköissä aina potilashoidossa ja potilashoidollisissa tiloissa. Tämän lisäksi henkilöstölle suositellaan suojuksen käyttöä muissakin tiloissa, kuten käytävillä, auloissa ja hississä.

Aivan erityistä huomiota tulee kiinnittää suojuksen käyttöön, kun käydään lounaalla työpaikkaravintolassa. Ravintoloihin lisätään roskakoreja käytetyille suojaimille, ja myös uusia suojaimia on tarjolla poistuttaessa.

Käytännössä ravintoloissa toimitaan seuraavasti:

  • Ravintolaan mennään ja siellä jonotetaan suu-nenäsuojus kasvoilla.

  • Vasta maksamisen jälkeen suojus laitetaan roskiin ja desinfioidaan kädet. Pöydillä ja tarjottimilla ei voi pitää käytettyjä suojaimia.

  • Poistuttaessa puetaan uusi suojain, joita on jatkossa saatavissa ravintoloissa.

Myös matkalla pukuhuoneesta työyksikköön on suositeltavaa käyttää omaa maskia tai suu-nenäsuojusta. Jos ei ole mahdollisuutta käyttää kumpaakaan, turvavälien kanssa pitää olla erityisen tarkka. Työyksiköstä pukuhuoneeseen palatessa suu-nenäsuoja riisutaan vasta siellä.

Jos työntekijän täytyy kuljettaa mukanaan puhdasta suu-nenäsuojusta myöhempää käyttöä varten, se pakataan desinfioiduin käsin puhtaaseen muovipussiin.

Taysin tehtävä yliopistollisena sairaalana on paitsi tarjota hyvää hoitoa myös kouluttaa ja tutkia. Sairaalamme toimivat keskeisinä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusympäristöinä. Lisäksi myös muiden alojen opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitteluun toimipaikoissamme.

Sairaaloissamme harjoittelee vuosittain muun muassa noin 3000 terveysalan ja noin 300 lääketieteen opiskelijaa. Kansainvälisen vaihdon myötä osa harjoittelijoista on ulkomaalaisia opiskelijoita.

Annamme Taysin vastuualueilla vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 120 lääketieteen lisensiaattia ja 130 eri alojen erikoislääkäriä. Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays saa noin 9,5 miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta.

Kaikissa toimipaikoissamme on erinomaiset edellytykset monipuoliseen ja laaja-alaiseen opiskeluun sekä harjoitteluun.

Sairaaloissamme opiskelu on tavoitteellista ja ohjattua käytännön työhön osallistumista. Oppiminen tapahtuu henkilökunnan, potilaan ja opiskelijan välisessä vuorovaikutuksessa. Laadukkaalla ohjauksella mahdollistetaan ammattitaitoinen henkilökunta tulevaisuudessakin.

Potilaan osallistuminen opetustilanteeseen

Potilas on terveysalan ja lääketieteen opiskelijalle opettaja, jonka arvoa ei korvaa mikään kirja. Ilman käytännön harjoitusta ei tule päteviä osaajia.

Sairaalaan tullessa potilailta kysytään lupaa opiskelijan osallistumiseen hänen hoitoonsa. Lisäksi sairaalassamme järjestetään erillisiä opetustilanteita, joista mainitaan potilaan kutsussa.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös kieltäytyä. Opiskelijaa sitoo sama salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kuin koko henkilökuntaa.