Opetus

Ajankohtaista

Taysissa tapahtuva lääketieteen ja terveysalan opiskelu poikkeustilanteissa kuten korona-epidemian aikana

Päivitetty 15.5.2020

Taysissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja päätöksiä kuin Taysin henkilöstöön. COVID-19-tartuntatautiepidemian ehkäisyssä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Taysin tiloihin EI saa tulla, jos on hengitystieinfektioon viittavia oireita (esimerkiksi yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, nuha, lihaskivut tai päänsärky). Opiskelijat eivät osallistu korona-/-epäilypotilaiden hoitamiseen. Ulkomailta palaava opiskelija EI saa tulla Taysin tiloihin 14 vuorokauteen kotimaahan paluun jälkeen.

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti ja valmiuslain soveltamisen nojalla tarkennamme opiskelijoita ja Taysissa järjestettävää opetusta ajalla 28.3-30.9.2020 alkaen seuraavasti.

 • Lääketieteen opiskelijoiden neljännen ja viidennen vuosikurssin harjoittelut turvataan.

 • Lääketieteen opiskelijoiden amanuenssuurit hoidetaan normaalisti

 • Muiden osalta potilastyössä tapahtuvat, suunnitellut ja oppilaitosten vahvistamat suuntaavat/syventävät harjoittelujaksot toteutetaan. Linjaus perustuu siihen, että em. vaiheen opiskelijat voivat Valviran ohjeistuksen ja ohjekirjeemme (5559/2019) mukaisesti toimia tarvittaessa sijaistehtävissä:

  • ”Sairaanhoitajaksi, kätilöksi, terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi toimia sairaanhoitajan sijaisena, kun hän on suorittanut vähintään 140 op.Linjaus koskee myös bioanalyytikko, röntgenhoitaja sekä fysioterapeutti opiskelijoita.  Kun lähihoitajaopiskelija toimii lähihoitajan/ perushoitajan/ mielenterveyshoitajan sijaisena, tulee hänellä olla pakolliset tutkinnonosat opinnoista suoritettuna, ikä vähintään 18 vuotta sekä koulutusohjelman mukaiset perusopinnot ja lääkehoidon perusteet suoritettuna.”

 • Myös moduuliharjoittelut voidaan toteuttaa em. kriteerein.

 • Sairaanhoitopiiri ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat sopineet, että em. kriteerit täyttävien opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan muuttaa tilanteen niin edellyttäessä palvelussuhteeksi.

 • Perus/keskivaiheen harjoittelut keskeytetään/perutaan lukuun ottamatta niitä jaksoja, joissa opiskelijalla on edellä vaadittu opintopistemäärä.

 • Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoitteluja ei voida toteuttaa.

 • Yhden työvuoron tai -päivän kestäviä harjoitteluja ei toteuteta ja opiskelijoiden harjoittelut toteutetaan pääsääntöisesti vain siinä yksikössä, jonne harjoittelupaikkavaraus on tehty.

 • Elektiivisissä toiminnoissa (ei-päivystykselliset tai ei-kiireelliset hoidot) tapahtuvat muutokset sulkevat yksiköitä. Jos näissä nimetyt ohjaajat siirtyvät toisiin tehtäviin, eikä opiskelijoiden ohjausta pystytä järjestämään toiminnan sallimissa rajoissa, keskeytyy opiskelijan harjoittelujakso.

 • Harjoittelun aikana otetaan huomioon se, että kertakäyttövälineiden (mm. suojatakit, maskit, käsineet) käyttöä ei erillisesti harjoitella välineiden mahdollisiin toimitusvaikeuksiin ja saatavuuteen liittyen. Sen sijaan opiskelijoita yleisesti koskevat samat suojautumissäännöt kuin TAYSin henkilöstöä: http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Uusi_video_Suojainten_pukeminen_ja_riisu(104387)

 • Poikkeustilanteissa emme ota vastaan opiskelijavierailuryhmiä tai muitakaan vierailuryhmiä.    

Arvioimme tilannetta koko ajan ja tarvittavat muutokset tehdään tilanteen niin edellyttäessä.

Tampereella 14.5.2020

Eija Tomás, hallintoylilääkäri                                    
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja                              
Juhani Sand, johtajaylilääkäri

Taysin tehtävä yliopistollisena sairaalana on paitsi tarjota hyvää hoitoa myös kouluttaa ja tutkia. Sairaalamme toimivat keskeisinä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusympäristöinä. Lisäksi myös muiden alojen opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitteluun toimipaikoissamme.

Sairaaloissamme harjoittelee vuosittain muun muassa noin 3000 terveysalan ja noin 300 lääketieteen opiskelijaa. Kansainvälisen vaihdon myötä osa harjoittelijoista on ulkomaalaisia opiskelijoita.

Annamme Taysin vastuualueilla vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 120 lääketieteen lisensiaattia ja 130 eri alojen erikoislääkäriä. Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays saa noin 9,5 miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta.

Kaikissa toimipaikoissamme on erinomaiset edellytykset monipuoliseen ja laaja-alaiseen opiskeluun sekä harjoitteluun.

Sairaaloissamme opiskelu on tavoitteellista ja ohjattua käytännön työhön osallistumista. Oppiminen tapahtuu henkilökunnan, potilaan ja opiskelijan välisessä vuorovaikutuksessa. Laadukkaalla ohjauksella mahdollistetaan ammattitaitoinen henkilökunta tulevaisuudessakin.

Potilaan osallistuminen opetustilanteeseen

Potilas on terveysalan ja lääketieteen opiskelijalle opettaja, jonka arvoa ei korvaa mikään kirja. Ilman käytännön harjoitusta ei tule päteviä osaajia.

Sairaalaan tullessa potilailta kysytään lupaa opiskelijan osallistumiseen hänen hoitoonsa. Lisäksi sairaalassamme järjestetään erillisiä opetustilanteita, joista mainitaan potilaan kutsussa.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös kieltäytyä. Opiskelijaa sitoo sama salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kuin koko henkilökuntaa.