Opetus

Taysin tehtävä yliopistollisena sairaalana on paitsi tarjota hyvää hoitoa myös kouluttaa ja tutkia. Sairaalamme toimivat keskeisinä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusympäristöinä. Lisäksi myös muiden alojen opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitteluun toimipaikoissamme.

Sairaaloissamme harjoittelee vuosittain muun muassa noin 3000 terveysalan ja noin 300 lääketieteen opiskelijaa. Kansainvälisen vaihdon myötä osa harjoittelijoista on ulkomaalaisia opiskelijoita.

Annamme Taysin vastuualueilla vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 120 lääketieteen lisensiaattia ja 130 eri alojen erikoislääkäriä. Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays saa noin 9,5 miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta.

Kaikissa toimipaikoissamme on erinomaiset edellytykset monipuoliseen ja laaja-alaiseen opiskeluun sekä harjoitteluun.

Sairaaloissamme opiskelu on tavoitteellista ja ohjattua käytännön työhön osallistumista. Oppiminen tapahtuu henkilökunnan, potilaan ja opiskelijan välisessä vuorovaikutuksessa. Laadukkaalla ohjauksella mahdollistetaan ammattitaitoinen henkilökunta tulevaisuudessakin.

Potilaan osallistuminen opetustilanteeseen

Potilas on terveysalan ja lääketieteen opiskelijalle opettaja, jonka arvoa ei korvaa mikään kirja. Ilman käytännön harjoitusta ei tule päteviä osaajia.

Sairaalaan tullessa potilailta kysytään lupaa opiskelijan osallistumiseen hänen hoitoonsa. Lisäksi sairaalassamme järjestetään erillisiä opetustilanteita, joista mainitaan potilaan kutsussa.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös kieltäytyä. Opiskelijaa sitoo sama salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kuin koko henkilökuntaa.