Amanuenssit

Amanuenssi on lääketieteen opiskelija, joka työskentelee harjoittelijana terveydenhuollon toimintayksikössä. Käytännön harjoittelu on yksi vaatimus lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Harjoittelun tavoitteena on tutustua lääkärin ammattiin ja harjoitella opintojen aikana saatuja valmiuksia käytännössä.

Amanuenssin ohjaajana on laillistettu lääkäri, jonka valvonnassa ja ohjauksessa amanuenssi harjoittelun aikana toimii. Amanuenssi ei vastaa potilaiden hoidosta itsenäisesti, vaan hoitovastuu on aina ohjaajalla.

Amanuenssien harjoitteluajat sijoittuvat pääsääntöisesti yliopiston loma-aikoihin. Kesällä amanuenssien harjoitteluviikot ovat viikot 21–31 ja joululomalla viikot 51–52 ja viikko 1.

Harjoittelun pituus on noin neljä kuukautta, mikä vastaa 24 opintopistettä. Lyhin harjoitteluksi hyväksyttävä jakso yhdessä harjoittelupaikassa on 20 päivää.

Kesän amanuenssipaikoista tiedotetaan tammi-helmikuun vaihteessa, joululoman paikoista tiedotetaan syys-lokakuun vaihteessa. Paikoista tiedotetaan opiskelijan työpöydällä niille vuosikursseille, joita amanuenssuurit kulloinkin koskevat.

Tampereen yliopistollisen sairaalan amanuenssipaikat jaetaan ensisijaisesti Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on lisätty Tampereen yliopiston tiedekunnan opiskelijoille amanuenssien harjoittelupaikkoja niin, että niitä on vuoden aikana yhteensä 150 kappaletta. Harjoittelujaksot ovat pituudeltaan yleensä kolme viikkoa ja sijoitetaan seuraavasti:

Kesä: yhteensä 120 harjoittelupaikkaa kolmen jakson aikana.

Joulu: yhteensä 30 harjoittelupaikkaa yhden jakson aikana.

Amanuenssiksi hakeminen

Tampereen yliopiston opiskelijat

Tampereen yliopiston amanuenssuurit jaetaan suoritettujen kurssien, aiemmin suoritettujen harjoittelujen ja opintopisteiden perusteella. Opiskelija voi esittää toivomuksen, millä erikoisaloilla haluaa harjoittelunsa suorittaa.

Amanuenssiksi hakevalla täytyy olla:

 • opinto-oikeus Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa
 • kolmen vuoden suoritetut opinnot
 • kolmannen vuosikurssin keväällä suoritettu potilastietojärjestelmiin opastus.

Katso tarkemmat hakuohjeet Tampereen yliopiston sivulta (avaa kohta MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma).

Muissa yliopistoissa opiskelevat

Muissa Suomen yliopistoissa opiskelevat tai ulkomailla opiskelevat suomalaiset voivat hakea paikkoja aikavälillä kesäkautta varten saman vuoden maaliskuussa (1.-31.3.) ja joulujaksoa varten saman vuoden lokakuussa (1.-30.10.) lähettämällä hakemuksensa suoraan erikoisalan vastuuhenkilölle tai vastuualuejohtajalle. Muina aikoina lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.

Amanuenssiksi hakevalla täytyy olla:

 • opinto-oikeus lääketieteellisessä tiedekunnassa
 • kolmen vuoden suoritetut opinnot
 • tiedekunnan vahvistama opiskelutodistus, joka hankitaan omasta yliopistosta

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto-ohjelmien (esim. Erasmus+, Nordplus) kautta ja apurahoilla harjoitteluun tulevien lääketieteen opiskelijoiden asioita hoitaa hallintokoordinaattori Maarit Mäki. Hakemukset opiskelijavaihtoon tehdään kunkin vaihto-ohjelman aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden harjoittelu

Mikäli harjoittelua tarvitaan EU/ETA-maiden ulkopuolella suoritetun lääkärin tutkinnon laillistamiseksi, katso lisätietoja täältä..

Työsopimus ja työehdot

 • Yliopistolta lähetetään tiedot amanuenssipaikan saaneista opiskelijoista Taysin tutkimuspalveluihin, jossa tehdään työsopimukset Tampereen yliopiston opiskelijoille.
 • Muiden kuin Tampereen yliopiston opiskelijoiden amanuenssisopimukset tehdään vastuualueilla.
 • Amanuenssi käy allekirjoittamassa työsopimuksen Jaana Tuomaalan luona, käyntiosoite Arvo Ylpönkatu 6, Finn-Medi 1, 1. kerros. Koronatilanteesta johtuen työsopimukset lähetetään toistaiseksi sähköisesti hyväksyttäväksi.
 • Tays Tutkimuspalveluista lähetetään tulevien amanuenssien tiedot erikoisalojen yhteyshenkilöille ja palvelussuhdeyksikköön.

Amanuenssin työehdot ja palkkaus perustuvat Lääkärisopimukseen, jonka mukaan työaika on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Amanuenssilla ei ole velvoitetta osallistua päivystykseen.

Taysissa noudatetaan Suomen Medisiinariliiton suosittelemia amanuenssiohjeita.

Työhön tuloon valmistautuminen

 • Opiskelijat valokuvataan henkilökorttia varten 3. vuosikurssin keväällä. Yhteyshenkilö on koulutusasiantuntija Tarja Lehto, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi).
 • Amanuenssi sopii tulonsa erikoisalan yhteyshenkilön kanssa sähköpostitse ja lähettää samalla täyttämänsä amanuenssin CV:n viimeistään kaksi viikkoa ennen saapumistaan.
 • Jokainen hakee itse kulkunapit Taysin pukukaappitilaan 3. vuosikurssin kevään aikana Arvon vahtimestareilta 1 kerroksen infopisteestä, joka palvelee ma-pe klo 8.00-16.00. Yhteystiedot: arvo.info@tuni.fi, puh. 029 4524 017
 • Muut sairaalassa tarvittavat kulkunapit saa vastaanottavan toimi- tai vastuualueen sihteeriltä.

Amanuenssina toimiminen

Amanuenssi toimii harjoittelijana ohjaajaksi nimetyn lääkärin johdolla ja valvonnassa. Amanuenssi voi esimerkiksi tutkia potilaita, kirjata tutkimustietoja, kirjoittaa tutkimuslähetteitä ja valmistella tutkimustuloksia lääkärin tarkastettavaksi ja lääkemääräyksiä uusittavaksi.

Ohjaava lääkäri tarkistaa ja hyväksyy kaikki amanuenssin laatimat asiakirjat ja hoitosuunnitelmat ja tekee potilaan tutkimuksia ja hoitoa koskevat päätökset. Potilaalla on mahdollisuus myös kieltää amanuenssin läsnäolo ja hoitoon osallistuminen. On toivottavaa, että ohjaaja lähettäisi yliopistolle palautetta harjoittelun sujumisesta jakson jälkeen. Palautteen antaminen on vapaaehtoista. Palautelinkki löytyy Tampereen yliopiston sivulta (avaa kohta MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma).

Taysin erikoisaloilla on amanuenssien harjoitteluviikoille laadittu viikko-ohjelmat ja nimetty yhteyshenkilöt.

Työsuhteen päättyminen

 • Opiskelija palauttaa vastuualueen kulkunapit vastuualuejohtajan sihteerille amanuenssuurijakson päätyttyä. Finn-Medi 1 -rakennuksen 3. kerroksen pukukaappiavaimet palautetaan kuitenkin vasta valmistumisen jälkeen.
 • Työsuhteen päätyttyä palvelussuhdetodistus lähetetään automaattisesti palvelussuhdeyksiköstä opiskelijan osoitteeseen.
 • Tampereen yliopiston opiskelija antaa sähköisen palautteen amanuenssuurista syyskuun loppuun mennessä. Palautelomakkeen linkki löytyy Tampereen yliopiston sivulta (MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma -kohdasta).
 • Yliopistolta lähetetään opiskelijoiden tekemistä palautteista yhteenveto TKI-keskukseen, josta palautteet lähetetään edelleen toimi- ja vastuualuejohtajille ja opetuskoordinaattoreille.

Yhteystiedot

PSHP:n amanuenssiyhteishenkilönä toimii erikoislääkäri Reita Nyberg.

Amanuenssiyhteyshenkilö ei jaa amanuenssipaikkoja, vaan seuraa harjoittelun toteutumista ja laatua sekä huolehtii infosivujen päivityksestä. Hakemukset, katso kohta amanuenssiksi hakeminen