Lääketieteen perusopetus

Lääketieteen perusopetusta antaa Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta. Taysissa toteutetaan pääasiassa kliinistä opetusta. Sairaalalla on vakiintunut asema maan toiseksi suurimpana eli yli 1,2 miljoonan asukkaan lääketieteellisenä keskuksena.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kliininen vaihe koostuu kliinisistä jaksoista, jolloin opiskelijat opiskelevat potilaan hoitoa sairaalan eri yksiköissä opettajien ja sairaalan lääkäreiden ohjauksessa.

Lääketieteen opiskelijat ovat mukana potilashaastatteluissa opintojen aloitusvaiheesta saakka. Varsinaisen kliininen opetus alkaa neljännen vuoden keväällä. Taysin vuodeosastoilla, poliklinikoilla, ensiavussa sekä muissa toimipisteissä on lukukausien aikana noin 300 kliinisen vaiheen opiskelijaa.

Opiskelussa keskeistä on työskentely potilaiden kanssa. Lääketieteen opiskelijat osallistuvat potilaiden tutkimiseen ja hoitamiseen henkilökunnan ohjauksessa.

Opiskelijoille on laadittu jaksokirjat ja lukujärjestys kliinisen jakson ajaksi. Professorit ja kliiniset opettajat vastaavat opetuksesta ja opetuskoordinaattorit organisoivat sairaalajaksojen käytännön toteutusta.

Sairaalassa on myös lääketieteen opiskelijoille syventävien opintojen hyvät suoritusmahdollisuudet eri erikoisalojen tutkimusryhmissä tai eri projekteissa. Tarkempia aiheita voi tiedustella opetushenkilökunnalta sekä sairaalan lääkäreiltä.

Tieteellinen tutkimus edellyttää tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuslupaa. Lue lisää: Luvat, ohjeet, lomakkeet ja julkaisut