Opetuksen tietolupa

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) mahdollistaa potilastietojen käytön opetusaineistojen valmistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevän henkilöstön ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiksi opiskelevien opetukseen, jos se on välttämätöntä opetuksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

PSHPn tietolupaa haetaan, jos hakijana on PSHPn ulkopuolinen organisaatio/hakija ja/tai jos opetuksessa hyödynnetään ainoastaan PSHPn potilasrekisteritietoja. Jos opetuksessa yhdistetään vähintään kahden rekisterinpitäjän tietoja, tietolupa pitää hakea Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselta Findatasta.

Miten haen opetuksen tietolupaa PSHP:stä?

PSHPläinen: katso intran ohjeistus olemassa olevasta tietoluvasta Opetus / Opetuksen tietolupa

Ei- PSHPläinen: hakijan tulee täyttää alla olevat dokumentit, jotka lähetetään sähköpostin liitteenä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin opetusylihoitajalle (susanna.teuho@pshp.fi)

Tarvittavat dokumentit

PSHPn tietoluvasta peritään maksu PSHPn tietopalveluhinnaston mukaan