Opinnäytetyöt

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat tekevät meille vuosittain useita opinnäytetöitä.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Tampereen yliopistollinen sairaala tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ajankohtaisia opinnäytetyöaiheita. Aiheet ovat työelämälähtöisiä ja sairaanhoitopiirin tutkimuksellisten painopistealueiden mukaisia. Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä aineistojen kerääminen voi kohdentua henkilöstöön, toimintaprosesseihin ja valmiisiin aineistoihin. Potilaisiin ja heidän läheisiinsä kohdentuvat aineistonkeruut on rajattu AMK-töiden ulkopuolelle.

Opinnäytetyöaiheet kootaan OPPA opinnäytetyöaihepankkiin.

OPPA varausohjeet

  • Voit hakea aiheita aihealueen ja opinnäytetyötason mukaan sekä vapaasanahaulla otsikkotasolla.
  • Kun löydät mieleisen aiheen, voit tarkastella aihetta tarkemmin lisätiedot -kohdasta, josta pääset myös jatkamaan aiheen varaukseen.
  • Varauksen yhteydessä tulee sinun täyttää omat tietosi, mahdollisen opinnäytetyöparisi tiedot sekä ohjaavan opettajasi tai oppilaitoksessasi sovitun yhteyshenkilön tiedot.
  • Järjestelmä lähettää tiedon varauksestasi automaattisesti ilmoittamiisi sähköpostiosoitteisiin. Vastuuopettajasi on yhteydessä työelämän yhteyshenkilöön opinnäytetyöprosessin käynnistämiseksi.
  • Opinnäyteyhteistyön tulee käynnistyä kuuden viikon sisällä aiheen varaamisesta. Mikäli näin ei tapahdu, tulee aihe palauttaa takaisin aihepankkiin. Aiheen palauttaminen tapahtuu Varauksen peruuttaminen -painikkeesta.
  • Voit varata vain yhden aiheen kerrallaan. Mikäli haluat vaihtaa aihetta, on sinun peruttava olemassa oleva varaus. Aiheen peruuttaminen tapahtuu Varauksen peruuttaminen -painikkeesta. Tämän jälkeen voit halutessasi varata uuden aiheen.

Kaikille Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettaville AMK-opinnäytetöille tulee hakea lupa, joka haetaan Hakemus / lupa opinnäytetyölle -lomakkeella. Mikäli kyseessä on rekisteritutkimus, tulee hakea myös erillinen lupa Potilastietojen luovutus- ja käyttölupa hakemus / päätös -lomakkeella potilaskertomuksien käyttöön. Opetusylihoitaja ja koulutuskoordinaattorit ohjaavat opiskelijoita opinnäytetyöprosessissa. Opinnäytetöiden toteuttaminen kokonaisuudessaan tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämäohjaajan kanssa ammattikorkeakoulussa annettavan ohjauksen lisäksi.

Vastuuhenkilö

Opetusylihoitaja Susanna Teuho
 

Lääketieteen opiskelijat

Lääketieteen opiskelijoiden syventävät opinnäytteet koordinoi yliopisto. Lisätietoja Tampereen yliopiston sivuilta.

Tieteellinen tutkimus edellyttää tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuslupaa. Lue lisää .