Terveysalan harjoittelu ja työssäoppiminen

Taysissa on tarjolla lukuisia kiinnostavia harjoittelumahdollisuuksia terveysalan opiskelijoille ympäri vuoden. Sairaaloissamme harjoittelu on tavoitteellista ja ohjattua käytännön työhön osallistumista.

Ohjattu harjoittelu ja työssäoppiminen kuuluvat oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Terveysalan opinnoista keskimäärin kolmannes on käytännön työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Harjoittelu on aina tavoitteellista opettajan ja Taysin henkilökunnan ohjaamaa opiskelua. Käytännön työelämässä tapahtuvalla harjoittelulla on keskeinen merkitys hoitamaan oppimisessa.

Jokaisen terveysalan ammattihenkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluu terveysalan opiskelijoiden ohjaaminen. Turvallinen ohjaussuhde muodostaa ammatillisen osaamisen kehittymisen ytimen.

Harjoitteluyksiköissä opiskelijalle on nimetty ohjaajaksi vastaavan koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii opiskelijan tavoitteellisen oppimisen tukijana ja ohjaajana sekä vastaa oppimista tukevien toimintaympäristöjen luomisesta ja osaamisen arvioinnista. Opiskelijat nähdään itseohjautuvina oppijoina, jolloin he kantavat vastuun omasta oppimisestaan.

Osassa harjoitteluyksiköistä harjoittelu toteutetaan opiskelijamoduulissa, jossa vähintään kaksi opiskelijaa työskentelee tiiminä. Opiskelijatiimi vastaa heille osoitettujen potilaiden hoidon kokonaisuudesta mahdollisimman itsenäisesti ohjaajien tukemana.

Harjoittelupaikat varataan aina oppilaitoksen kautta. Perehdytämme jokaisen opiskelijan harjoitteluun, jotta se onnistuisi mahdollisimman hyvin. Harjoittelun päätyttyä jakso arvioidaan ja opiskelijoilta pyydetään siitä palautetta. Lue lisää harjoittelun etenemisestä.

Harjoittelujakson peruuntuminen tai keskeyttäminen

Vahvistettujen tilausten peruuntumisesta on ilmoitettava oppilaitoksen toimesta vastuualueen koordinoijalle vähintään kahta viikkoa aikaisemmin. Myöhemmin ilmoitetuista peruuntumisista peritään varatun jakson suuruinen sakkomaksu.

Mikäli aloitettu harjoittelujakso keskeytetään, sairaanhoitopiiri laskuttaa yhden opiskeluviikon korvauksen siitä eteenpäin, kun keskeytyksestä on ilmoitettu tilauksen vastaanottajalle. Muutoksista ja lisätilauksista neuvotellaan erikseen.

Vastuuhenkilöt

Opetusylihoitaja Susanna Teuho