Julkaistu 20.6.2022

Maailman pakolaispäivä kannustaa miettimään, mitä voisin tehdä itse

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n virallista maailman pakolaispäivää vietetään 20. kesäkuuta. Vuoden 2022 teemana on ”Whoever. Wherever. Whenever. Everyone has the right to seek safety.” eli vapaasti suomennettuna: ”Kuka tahansa. Missä tahansa. Milloin tahansa. Jokaisella on oikeus etsiä turvaa.

Kuvituskuvassa kaksi kättä koskettaa toisiaan.

YK:n pakolaispäivä nostaa esille sen rohkeuden ja voiman, joita vaaditaan, kun ihminen on pakotettu jättämään oman kotinsa konfliktin tai vainon vuoksi. Pakolaispäivä on tilaisuus rakentaa empatiaa ja ymmärrystä ahdingossa olevia kohtaan ja huomioida heidän resilienssinsä, kun he rakentavat uudelleen elämäänsä.

Monet pakolaiset ovat kokeneet traumaattisia asioita

Suomeen tulee vuosittain muutamia satoja uusia pakolaisia. Lain mukaan kaikkia ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja syrjimättömästi. Sodan, kidutuksen ja muiden kauhujen keskeltä tuleva pakolainen on usein menettänyt esimerkiksi työnsä, omaisuutensa ja läheisiään. Pakolaisleireillä eläminenkään ei ole helppoa, kun et voi tehdä työtä ja ansaita rahaa, eikä leiri ole pysyvä turvallinen koti.

Suomeen saapuessaan monella pakolaisella on jo paljon mieltä vahingoittavia ja traumaattisia kokemuksia. Osa ihmisistä pystyy sopeutumaan uuteen helpommin kuin toiset.

Jokainen, joka muuttaa uuteen maahan, käy omassa tahdissaan läpi kotoutumisen eri vaiheet. Kotoutumisen vaiheisiin kuuluu alun hyvien tunteiden jälkeen myös raskaita ja surullisia tunteita ja ajatuksia, kunnes tasainen arki löytyy.

Mitä minä voisin tehdä?

Meistä jokainen voi helpottaa toisten ihmisten elämää olemalla heille ystävällisiä, juttelemalla, kysymällä, mitä kuuluu ja tarjoamalla apua. Ystävällinen hymy ja muutama mukava sana eivät maksa mitään, mutta voivat antaa paljon.

Monikulttuurisissa kohtaamisissa kannattaa muistaa, ettei heti ole hyvä kysellä, mistä toinen on kotoisin, kuinka kauan hän on ollut Suomessa tai kertoa miten hyvin hän osaa suomea. Ulkonäöstä emme voi päätellä, missä ihminen on syntynyt tai mikä hänen äidinkielensä on. Kannattaa jutella ihan tavallisista asioista, esimerkiksi lempimusiikista, lemmikeistä tai harrastuksista.

Ammattilaisille tukea pakolaisten kohtaamiseen

Ammattilaisten kohtaamiset työssä sisältävät aina paljon vahvemmin positiivista mielenterveyttä tukevia elementtejä kuin tavalliset, arkiset kohtaamiset. Kulttuurinen kompetenssi ja traumatietoinen työote ovat käytettävissä kaikissa palveluissa sektorirajojen yli.

Monikulttuurisuuteen ja erityisesti pakolaisten kohtaamiseen on saatavissa tukea ja koulutusta. Esimerkiksi THL:n PALOMA- ja TUULI-hankkeiden tuotoksista ja PALOMA-osaamiskeskuksen sivuilta löytyy paljon tietoa ja vinkkejä.

Taysin oma PALOMA-osaamiskeskus on saanut ulkopuolisesta rahoituksesta lisäresurssia vuoden 2022 loppuun kahdesta erillisestä hankkeesta. PALOMA3-hanke keskittyy pakolaispsykiatrian poliklinikan toimintaterapiatyön syventämiseen ja ammattilaisten kouluttamiseen pakolaisuuteen liittyvistä asioista. Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä -hankkeessa viedään erikoissairaanhoidosta osaamista ja tietotaitoa perustasolle mm. koulutusten ja työpajojen avulla sektorirajojen yli.

28.9. on tulossa monikulttuuriseen, tulkkivälitteiseen ja traumatietoiseen työotteeseen perehdyttävä koulutus. Koulutukseen voivat osallistua sosiaali- ja terveysalan ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka kaipaavat lisää osaamista näissä teemoissa. Koulutus löytyy Taysin koulutuskalenterista.

Kirjoittajat:

Rita-Lena Honkaniemi, PALOMA-osaamiskeskus asiantuntija / toimintaterapeutti (PALOMA3 -hanke)
Maija Vuorinen, kehittämiskoordinaattori (PASEK-hanke)

Lisätietoja löydät: