Julkaistu 4.11.2019

Mieli pt edistää palveluiden käyttäjien osallisuutta ja arjen sujuvuutta

Recovery-hankkeessa kehitetyn mallin tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään omat voimavaransa ja mahdollisuutensa.

Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto ry:n valtakunnalliset koulutuspäivät 30.–31.10.2019 kokosivat Tampereelle runsaat 160 osallistujaa. Päivien teemoina olivat Toivo ja kohtaaminen sekä Osallisuus ja vaikuttavuus.

Päivillä esiteltiin myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Recovery-hankkeessa kehitettyä Mieli pt -mallia ja toimintaa. Mieli pt -hanke sisältää yksilötapaamisia, yhteistapaamisia ja Kokemusasiantuntija tavattavissa -aulatoimintaa. Hankkeesta olivat puhumassa johtava sosiaalityöntekijä Anni Vanhala ja kokemusasiantuntija Hanna-Mari Kuusinen.

Toiminta on suunnattu Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kuntalaisille etenkin mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa asioiville ihmisille.

Hankkeen kokemusasiantuntijoiden sekä ammattilaisten antaman tuen tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, ja sitä kautta saada onnistumisen kokemuksia arjen elämässä. Toipumisorientaatiossa painottuvat asiakkaan voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys.

Koulutuspäivien esitys:

Recovery-ajattelu haastaa asennemuutokseen - Mieli pt -malli Pirkanmaalla (pdf)

Lisää hankkeesta ja toipumisorientaatiosta:

Lapin yliopisto: Recovery-toipumisorientaatio mielenterveyspalveluissa
Duodecim: Mitä toipumisorientaatio tarkoittaa mielenterveystyössä?