Hoitoketjut

Hoito- ja palveluketjut

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen, järjestöjen ja yksityissektorin palveluiden tulee olla potilaalle kokonaisuus ilman toiminnallisia rajoja. Hoitoketjut ovat paikallisiin oloihin sovellettuja, hoitosuosituksiin perustuvia kannanottoja hoitopäätösten tueksi ja työnjaon selkeyttämiseksi. Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisia ja seudullisia hoitoketjuja.

Hoito- ja palveluketjujen aamukahvitilaisuudet syksyllä 2021

Perusterveydenhuollon yksikkö järjestää joka toisen viikon perjantaiaamuna hoito- ja palveluketjujen virtuaaliaamukahvitilaisuuksia syksyn 2021 aikana. Tilaisuuksien kesto on puoli tuntia. Tervetuloa mukaan! Ohjelma ja osallistumislinkki

Hoitoketjujen tavoitteena on turvata asiakasnäkökulmasta potilaan hoidon tarkoituksenmukaisuus ja sujuvuus yli organisaatiorajojen sekä eri ammattiryhmien kesken. Niiden päämääränä on myös yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä selkiyttää tutkimusten ja hoidon porrastusta. Hoitoketjut ovat johtamisen ja kehittämisen työvälineitä. Hoitoketjutyössä oleellista on käytäntöjen juurruttaminen arkityöhön kaikille toiminnan tasoille esim. toimipaikkakoulutusten avulla.

Hoitoketjuja tekevät eri organisaatioiden ja tahojen osaajat tiiviissä ja moniammatillisessa yhteistyössä. Hoitoketjut pohjautuvat näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja Käypä hoito -suosituksiin.

Hoitoketjut sisältävät myös hoidon järjestelyjä sekä omahoidon tukikeinoja kuvaavat asiakkuuspolut, jotka määräytyvät potilaan arjessa pärjäämisen ja sairauden vaikeuden mukaan. Asiakkuuden määrittelyssä käytetään Suuntimaa. Useissa hoitoketjuissa on huomioitu myös elintapaohjaus.

Hoitoketjuhakemisto

Hoitoketjuhakemistosta löytyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjut erikoisaloittain.  Hoitoketjut on julkaistu ja linkitetty Duodecimin Terveysporttiin ja siellä oleviin tietokantoihin. Osa hoitoketjuista ja linkeistä toimii vain, mikäli lukijalla tai hänen taustaorganisaatiollaan on käyttöoikeus Terveysporttiin.

Geriatria
Ihotaudit
Kehitysvammahuolto
Keuhkosairaudet
Kirurgia
Korvataudit
Lastentaudit
Naistentaudit ja synnytykset
Neurologia
Psykiatria

Silmäsairaudet
Sisätaudit
Syöpätaudit
Yleislääketiede

Vastuuhenkilö

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Sari Mäkinen