Julkaistu 22.11.2019

Pirkanmaan alueellinen uniapneapotilaan hoitoketju on valmistunut

Juuri valmistunut uniapneapotilaan hoitoketju yhtenäistää diagnosointi-, lähete-, hoito- sekä seurantakäytäntöjä ja antaa ammattilaiselle hyvän työkalun kohdata uniapneapotilas asiakaslähtöisesti.

Uniapneapotilaan hoitoketjuun pääset tutustumaan tästä.

Hoitoketjun myötä eri terveydenhuollon yksiköiden vastuut ovat selkeämmät, jolloin yksiköissä pystytään peremmin keskittymään niihin tehtäviin, jotka heille kuuluvat. Potilaalle tämä tarkoittaa laadukkaampaa ja oikea-aikaisempaa hoitoa.

Uniapneapotilaan hoitoketjussa korostetaan perusterveydenhuollon vastuulla olevaa uniapneapotilaiden elintapahoitoa, joka on viime vuosina jäänyt liian vähälle huomiolle. Elintapahoidolla vähennetään uniapneasairastavuutta ja sen seurauksena myös yhteiskunnan kustannuksia. Ennaltaehkäisyn ja elintapojen merkitys on suuri, sillä ihminen pystyy itse vaikuttamaan sairastavuuteen.

Ammattilaiselle uniapneapotilaan hoitoketju selkiyttää työjakoa ja muistuttaa asioista, jotka uniapnean kohdalla on syytä systemaattisesti huomioida. Hoitoketju auttaa parantamaan lähetteiden ja hoitopalautteiden laatua, mutta lisäksi myös potilaan tiedottamista sekä ohjaamista hoitoketjun eri vaiheissa. Päällekkäiset toiminnot vähenevät, sillä työnjako ja kunkin oma työnkuva selkeytyvät.

– Potilasmäärät kasvavat hyvin voimakkaasti, joten on entistä tärkeämpää pyrkiä selkiyttämään hoitopolku, jotta lisääntyvä työkuorma saadaan hoidettua tehokkaasti hoidon laatua heikentämättä, toteaa työryhmän puheenjohtaja Hannele Hasala terveisinä sairaanhoitopiirin henkilöstölle.

Hoitoketjutyöryhmän jäseniä viimeisessä kokouksessa 2.9.2019.
Hoitoketjutyöryhmän jäseniä viimeisessä kokouksessa 2.9.2019.

Hoitoketjutyöryhmän jäsenet:

Hasala Hannele, Ahokas Kari, Etelä Sari, Järvinen Outi, Koivulehto Saara, Korpeinen Tarja, Kurimo Jukka, Lapinlampi Anna-Maria, Lapinleimu-Sormunen Johanna, Lavikko Minna, Luoto Riikka, Myllynen Arja, Paunonen Anna-Maija, Salo Sampsa, Tulppo Jaana

Kokemusasiantuntijat: Oesch Harri, Pitkänen Tapio