Julkaistu 8.4.2019

Rintasyöpäpotilaan hoitoketju uudistettu

Hoitoketjussa kuvataan asiakkaan prosessi kotoa kotiin eli rintasyöpäepäilystä avoterveydenhuollon jatkoseurantaan saakka.

Hoitoketjun tavoitteena on parantaa rintasyövän hoidon laatua, sujuvoittaa hoitoa ja rakentaa katkeamaton hoitoprosessi potilaalle. Tavoitteena on myös ammattilaisten välisen yhteistyön, tiedonkulun ja viestinnän parantaminen. Hoitoketjussa kuvataan asiakkaan kannalta koko prosessi kotoa kotiin eli rintasyöpäepäilystä avoterveydenhuollon jatkoseurantaan saakka. Ketju käsittää sekä naisten että miesten rintasyövän hoidon ja se ei koske rintasyövän kroonistumista eikä palliatiivista hoitoa.

Päivitetyssä hoitoketjussa on mukana esimerkiksi hedelmällisyyden säilyttäminen ja vaihdevuosioireiden hoito. Hoitoketjua laadittaessa on myös sovittu, miten toteutetaan systemaattisesti sydän- ja luustoterveyden seuranta.

Erityistä lisäarvoa päivitetty rintasyöpäpotilaan hoitoketju tuo eri asiakkuuksien tunnistamiseen ja polun suunnittelemiseen Suuntima-työvälineen avulla. Hoitoketju toimii myös eräänlaisena käsikirjana: siitä hyödynnetään erikoistuvien lääkäreiden ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen.

Kokemusasiantuntijat arvostavat, että asianmukainen ja luotettava tieto löytyy kootusti yhdestä paikasta.

”Hoitoketju valmistaa tulevaan, sillä siitä näkee seuraavan vaiheen. Hoitoketju antaa myös lohtua, koska siitä näkee, että potilaiden eteen tehdään niin paljon monen eri ammattilaisen toimesta”, toteaa hoitoketjun päivitysprosessissa mukana aktiivisesti ollut kokemusasiantuntija Leena Kiuru.

Työryhmän terveiset muille ammattilaisille: ottakaa hoitoketju käyttöön ja ohjatkaa potilas tiedon äärelle jo mahdollisimman varhain!

Tutustu rintasyöpäpotilaan hoitoketjuun

Työryhmän jäsenet

Bärlund Maarit, Tanner Minna, Karhunen-Enckell Ulla, Honkala Outi, Skyttä Tanja, Rinkineva Elina, Vänskä Pia, Ollikainen Pirkko, Kuhmonen Ilona, Hytönen Sari-Marja, Tirkkonen Mika, Lindfors Anne, Vuoristo Meri-Sisko, Karivaara-Mäkelä Mirva Helmi, Vira Arja, Lääperi Anna-Leena, Susanna Putama, Hirvonen Virpi, Braks Miia, Hakala Eveliina, Viitaniemi Tiina, Sari Mäkinen

Kokemusasiantuntijat

Engström Jenni, Jyrkämä Oili ja Kiuru Leena