Suunta Suuntimasta ja kohti arjessa pärjäämistä

Suuntima on sähköinen kysymyksiin perustuva palvelu, jota terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä vastaanotolla tai sairaalassa. Asiakkaalle ja ammattilaiselle on omat kysymykset: asiakas arvioi omia voimavarojaan ja ammattilainen arvioi asiakkaan tilanteen haasteellisuutta. Kysymykset koskevat asiakkaan hoitoa, kuntoutusta tai terveys- ja hyvinvointiriskiä sekä arjessa pärjäämistä.

Suuntiman asiakkuuksia ovat omatoimi-, yhteisö-, yhteistyö- ja verkostoasiakkuus. Suuntima ehdottaa erilaisia polkuja eri asiakkuuksille. Suuntiman avulla asiakas ja ammattilainen suunnittelevat yhdessä hoidon järjestelyt, kuten esimerkiksi yhteydenpitokeinot, ja omahoidon tuen.

Mitä hyötyä Suuntimasta on?

Suuntiman kysymykset auttavat asiakasta ymmärtämään omaa tilannettaan. Ammattilaiselle vastaukset tuovat apua asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen voimaannuttavalla tavalla. Suuntima ohjaa asiakasta ja ammattilaista valitsemaan asiakkaalle sopivimman polun palveluineen.

Tutustu Suuntima - asiakkuuden oikea suunta -esittelyvideoon.

Mistä Suuntima löytyy?

Suuntima on sähköinen palvelu osoitteessa www.suuntima.com.

Miten Suuntimaa käytetään?

Terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät Suuntimaa yhdessä vastaanotolla tai sairaalassa. Asiakkaalle ja ammattilaiselle on omat kysymykset, joiden tuloksena saadaan asiakkuus. Suuntima-palvelu ehdottaa asiakkuudelle sopivaa polkua. Suuntimasta on tehty opasvideot Suuntiman käyttö ja Suuntima-asiakkuuspolut.

Miten Suuntima otetaan käyttöön?

Ennen Suuntiman käyttöönottoa yksikössä sovitaan:

 • Missä tilanteissa, keiden asiakkaiden kanssa ja milloin Suuntimaa käytetään?
 • Mitä eri asiakkuuksien erilaiset polut yksikössä sisältävät?
 • Ketkä ammattilaiset käyttävät Suuntimaa?
 • Mihin Suuntiman tulos ja asiakkaan polku kirjataan?
 • Miten asiakas saa Suuntiman tuloksen käyttöönsä?
 • Miten terveydenhuollon ammattilaiset opettelevat Suuntiman käytön?
 • Miten asiakkaita ja yksikön ammattilaisia informoidaan Suuntiman käyttöönotosta?
 • Ketä yhteistyökumppaneita kannattaa informoida Suuntimasta?
 • Miten Suuntiman käyttöönottoon saa tukea?

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kun haluat Suuntiman käytön osaksi oman yksikkösi toimintaa, ota yhteyttä PSHP:n Perusterveydenhuollon yksikköön. Lisätietoja antavat Riitta Salunen ja Marco Roth

Käyttöohjeet

Suuntiman häiriötilanneohje käyttäjille

Jos palvelu ei toimi tai sen toiminnassa on ongelmia, lähetä sähköpostia osoitteeseen suuntima@pshp.fi

Kirjaa sähköpostiin

 1. Kuvaus ongelmasta
 2. Oma tai sen työntekijän nimi, jolla ongelmatilanne on ilmennyt, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Kiireettömissä asioissa voit ottaa yhteyttä myös Suuntima-pääkäyttäjiin.