Suunta Suuntimasta ja kohti arjessa pärjäämistä

Suuntima on verkossa toimiva kysymyksiin perustuva työväline, jota terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä vastaanoton tai sairaalahoidon yhteydessä. Asiakkaalle ja ammattilaiselle on omat kysymykset. Kysymykset koskevat asiakkaan terveyden, sairauden ja/tai hoidon tilannetta sekä arjessa pärjäämistä.

Suuntima tunnistaa erilaisia asiakkuuksia – omatoimi-, yhteisö-, yhteistyö- ja verkostoasiakkuuksia. Suuntiman avulla asiakas ja ammattilainen voivat yhdessä suunnitella hoidon järjestelyt (esim. vastaanottovaihtoehdot, yhteydenpito) ja omahoidon tuen. Eri asiakkuuksien polut ovat erilaisia.

Mitä hyötyä Suuntimasta on?

Kysymyksiin vastaaminen auttaa asiakasta ymmärtämään omaa tilannettaan – ammattilaiselle vastaukset tuovat apua yksilölliseen kohtaamiseen ja palvelujen ohjaamiseen asiakasta voimaannuttavalla tavalla. Suuntima huomioi sekä terveyden ja mahdollisen sairauden asettamat ehdot että asiakkaan elämäntilanteen.

Mistä Suuntima löytyy?

Suuntima on sähköinen palvelu osoitteessa www.suuntima.com.

Miten Suuntimaa käytetään?

Terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät Suuntima-palvelua yhdessä. Käyttö voi olla osa vastaanottoa tai sairaalahoitoa. Suuntimatulos ohjaa asiakasta ja ammattilaista valitsemaan asiakkaalle sopivimman polun palveluineen. Suuntimasta on tehty asiakasesite.

Miten Suuntima otetaan käyttöön?

Ennen Suuntiman käyttöönottoa yksikössä sovitaan:

  • Missä tilanteissa, keiden asiakkaiden kanssa ja milloin Suuntimaa käytetään?
  • Mitä eri asiakkuuksien erilaiset polut yksikössä sisältävät?
  • Ketkä ammattilaiset käyttävät Suuntimaa?
  • Mihin Suuntiman tulos ja asiakkaan polku kirjataan?
  • Miten asiakas saa Suuntiman tuloksen käyttöönsä?
  • Miten terveydenhuollon ammattilaiset opettelevat Suuntiman käytön?
  • Miten asiakkaita ja yksikön ammattilaisia informoidaan Suuntiman käyttöönotosta?
  • Ketä yhteistyökumppaneita kannattaa informoida Suuntimasta?
  • Miten Suuntiman käyttöönottoon saa tukea?

Jos haluat Suuntiman käytön osaksi oman yksikkösi toimintaa, ota yhteyttä PSHP:n perusterveydenhuollon yksikköön. Lisätietoja antaa Leena Kuusisto.

Suuntiman henkilörekisteri- / tietosuojaseloste