Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Taysin neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueen kuntoutusohjaajat ja avh-yhdyshenkilöt ovat laatineet oheiset ohjeet aivoverenkiertohäiriöpotilaan sanallisen ohjauksen tueksi. Hoitohenkilökunta voi koota ohjeista potilaalle ja hänen läheisilleen yksilöllisen tietopaketin.

Ohjeet on tarkoitettu suullisen ohjauksen tueksi, eivät sitä korvaamaan. Materiaalia voi käyttää myös avh-potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvan henkilökunnan perehdytysmateriaalina.

Ohjeiden sisällön ovat tarkistaneet oman erikoisalansa asiantuntijat Taysista. Sosiaaliturvamateriaali päivitetään vuosittain, muu materiaali tarvittaessa.

Yhteyshenkilö

Kuntoutusohjaaja Ilona Rytkönen

Aivoverenkiertohäiriöt

Aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijät ja ennaltaehkäisy

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan tutkiminen

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoito

Lääkehoito

Nopea hoitoon hakeutuminen ja akuuttivaiheen hoito

Operatiivinen hoito

Aivoverenkiertohäiriöiden moninaiset oireet

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuminen

Kotona selviytymisen tukimuodot

Aivoverenkiertohäiriöt ja erityiskysymykset